Konfirmation

Konfirmationen handlar om kristen tro. Kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer.

2023-2024 samarbetar vi med Sudrets  Pastorat när det gäller konfirmation. 

Konfirmandtiden börjar 1 advent 2023 och sträcker sig till 1 advent 2024. Det kommer ingå ett sommarläger.

Du får ...
… tid att tänka på vad som är viktigt i livet.
… ta reda på vad kristen tro är.
… lära känna nya människor.
… åka på läger.
… träffa människor som är äldre än du och som är där för att du är viktig.
… vara med om något som är annorlunda än skolan.
… bli allmänbildad.
… ingå i en lång tradition av människor.
… vara med om en konfirmationsgudstjänst.
… varför inte?