Gudstjänster

I regel firar vi högmässa varje sön- och helgdag.

I Gudstjänsten samlas Guds folk och får tillsammans lyfta våra och världens liv sådant det är. I Gudstjänsten får vi bära varandra i bön.  I Gudstjänsten får vi ta emot Gud själv i Ordet och Sakramenten för att kunna vara Guds redskap, Kristi kropp, i världen.

I Garde församling firas mässa varje söndag och kyrklig helgdag i någon av våra kyrkor, vanligen som högmässa kl 10 sommartid och kl 11 vintertid, men det kan förekomma undantag. Under vinterhalvåret är vi ibland i Garde och Lye församlinghem för att spara energi

I församlingen används alkoholhaltigt vin och veteoblater

Du hittar tid och plats för församlingens gudstjänster i kalendern på denna sida och i predikoturerna.