En grusväg leder fram till ett stort vindkraftverk.
Foto: Nille Leander /Ikon

Sänkt temperatur i kyrkorna

Energisparåtgärder i Garde församling

Liksom många av er i hem och hus behöver se om el och energikostnaderna så måste även församlingen göra det. Vi gör av med ca 300 000 kWh/ år och ökar priset en krona blir det 300 000kronor dyrare… ökar det 2 kr … ja det vill vi inte tänka på... Det är marginaler vi inte har. Kyrkorådet har beslutat att det är av stort värde att vi fortsätter vara och fira gudstjänst i våra kyrkor, men vi komemr sänka temperaturen - så ta på er varmt när ni kommer till kyrkan!

I prästgården har jag stängt igen stora salen och ”biskopsrummet” och låter de stå kalla nu. Kanske kommer vi också minska på belysningen på fasader och kyrkogårdar, alla bäckar små… och är det någon på kyrkogården efter kl 21 på kvällen?