Foto: Linda Anderberg Gustafson

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

Begravningen kan vara ett samlande begrepp för tiden från själaringning till minnesstund och uppföljning. Begravningens sammanhang sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven.

Själaringning och Tacksägelse

I Garde församling sker själaringning, om anhöriga önskar det, någon dag efter dödsfallet, lite olika i de olika kyrkorna, men i ca 30 min, kl 9:00 i Ardre, Alskog och Etelhem, kl 10:00 i Garda och Lye. Anhöriga är såklart välkomna att närvara.

Tacksägelse sker efter samråd med prästen under predikan på högmässan.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Begravningsgudstjänstens utformning bestäms i samråd med prästen.

Det finns två varianter av den kyrkliga begravningen, antingen med kista i kyrkan med efterföljande gravsättning, el kremering med senare gravsättning; eller med urna i kyrkan med efterföljande gravsättning. I båda fallen kan man välja på att ta avsked i kyrkan eller vid graven.  Vid kremering efter begravningsgudstjänsten gravsätts urnan eller askan inom ett år i den gravform som anhöriga bestämmer.

I Etelhem finns ett vackert bårtäcke att låna

Gravskick i Garde Församling