Etelhems kyrka

Välkommen in i Etelhems kyrka

Kyrkans äldsta del är - tornet.
Den ursprungliga kyrkan invigdes 1218. Före det fanns
en tidigare byggnad som troligen började att användas år 1182.
 
DOPFUNTEN
Etelhems dopfunt är daterad till 1100-talets senare hälft. På foten finns namnet "HEGVALD" inristad i runor.
På cuppan (dopfuntens skålformade del) övre kant löper en bandslinga med scens från Kristi korsfästelse och uppståndelse.
På dopfuntens fot finns ett myller av ornament och figurer bl a scener som troligen är från Simsons historia berättad i Domarboken.
 
ALTARET
Altaruppsatsen är troligtvis gjord under slutet av 1600-talet vid en stenhuggarverkstad i Burgsvik på södra Gotland.
Altaruppsatsen kröns av karl XI:s namnchiffer.
 
TRIUMFKRUCIFIXET
Tillverkat under 1300-talets andra hälft.
Renoverat senast 1957-58.
 
GLASMÅLNINGAR
Den okände mästaren till dessa glasmålningar från 1300-talet kallas för "Etelhemmaren", förmodligen kommen från Norge.
Sju rutor med figurmotiv och ett stort antal rutor med ornamentmotiv finns bevarade.
Ursprungligen fanns det femton figurrutor - dock har åtta försvunnit. 
 
KALKMÅLNINGAR
Vid kyrkans renovering 1957-58 togs det fram målningar som varit överkalkade sedan 1700-talet.
Målningarna kommer från två persioder, 1300-talet och 1400-talet.
1400-talsmålningarna tillskrivs den s.k "Passionsmästaren".
 
ORGELN
Orgeln, som har sex stämmor, är byggd 1888 av Åkerman & Lund.
År 1957 byggdes den om av Lindegrens orgelbyggeri, då orgelns fasad helt förändrades.
En luftlåda som finns bevarad på Statens Historiska Museer kommer ursprungligen från en medeltida orgel
i Etelhems kyrka.