Blommande äppelträd
Foto: Göran Kinell

Till alla konstintresserade!

Nyhet Publicerad

Utställning med konstverk av Erik Kinell i Zürich.

Till alla konstintresserade!


Från den 19. till 29. April 2017 visas ett urval av min fars konst i Galerie Claudine Hohl, am Schanzengraben 15, 8002 Zürich.  

Utställningen visar oljemålningar, akvareller och pasteller med tonvikt på svenska landskap samt motiv från hemstaden Stockholm.


Hjärtligt välkomna till vernissagen den 19. April 2017, 18.00-21.00.     20 - 29. April öppet dagligen mellan 15:00-19:00.                                       
Göran Kinell, g@kinell.ch, 079 412 59 39

Konstnär

Erik Kinell                                                                                             

Erik Kinell föddes 1912 i Stockholm och firade där sin 100-årsdag den 15. September 2012.

I samband med födelsedagen kunde han till sin stora glädje avsluta sitt långa konstnärsliv med en mycket uppskattad och välbesökt utställning på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm.

Erik visade tidigt prov på sin konstnärliga begåvning och med en gedigen utbildning hos bl.a. Otte Sköld och på Konstakademin i Stockholm utvecklades han till en skicklig tecknare och målare. Efter flera resor och vistelser i Sydeuropa, anställdes han som lärare i teckning och målning på Konstfackskolan i Stockholm. Där stannade han till sin pensionering 1978, men kunde parallellt med lärarjobbet kontinuerligt utveckla sitt eget konstnärskap. 

Erik Kinells stora kreativa insats är utan tvekan de omfattande tolkningar av svensk natur i alla dess skiftningar och stämningar som han efterlämnat. Därtill kommer hans många fina akvareller, pasteller och teckningar från medelhavsländerna och hemstaden Stockholm, samt ett flertal porträtt. 

Erik målade och tecknade sina motiv direkt som han såg dem; utan att lägga till eller idealisera. Hans vilja var att ge vidare sina intryck av landskapets eller stadens skönhet till betraktaren och han utvecklade därvid ständigt sin teknik och sitt färgsinne.

Den 9.e februari 2013 avled Erik Kinell i sitt hem i Stockholm.