Foto: Gustaf Hellsning/Unsplasch/AL

Bells för Allepo

Nyhet Publicerad

Sveriges kyrkklockor ringer som ett tecken på vår omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk. I Västermalms församling kommer alla tre kyrkors klockor ringa.

Det är med förtvivlan och uppgivenhet vi tar del av rapporter om situationen i Aleppo och andra platser i Syrien: barnens vidriga levnadsförhållanden, sjukhusens omöjliga arbetssituationer, oskyldiga civila som drabbas. När vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i bön.

Liksom många kyrkor i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kommer Svenska kyrkans klockor att ringa som en uppmaning till människor att stanna upp i bön och eftertanke för folket i Syrien och för fred.

Under en veckas tid klockan 17.00, då arbetsdagen slutar för många i vårt samhälle, ringer kyrkklockorna, fram till FN-dagen den 24 oktober. 
På lördagen ringer det till helgmål och på söndagen till gudstjänst, där bönen för fred i världen och särskilt Syrien är en självklar del.

FN-BÖNENS ORD

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa.

Stockholm den 15 oktober 2016
Eva Brunne, biskop

#bellsforaleppo