"Att vara människa"

Nyhet Publicerad Ändrad

Kören Änglamark är först ut i årets "Gudstjänst i trantid", när de framför musikföreställningen "Att vara människa" Bjurums kyrka på Annandag påsk. Välkommen!

Tranorna börjar komma och våren är på gång. Ett annat vårtecken är också att Bjurums kyrka slår upp sina portar för Gudstjänst i trantid. 

Först ut i år är damkören Änglamark. Kören har sjungit tillsammans sedan februari 2011 under ledning av kyrkomusiker och körpedagog Ewa Hermansson.

I dag sjunger ett tjugotal kvinnor i kören som tagits in efter provsjungning. Repertoaren är blandad och spänner över tidig barock, sentida klassisk körmusik, jazz och musikal.

Änglamark har sin hemvist i S:ta Helena kyrka, Skövde och medverkar i gudstjänstlivet samt konserter i södra och västra Sverige med olika konsertprogram.

Under hösten 2014 bjöds Anci Hjulström, musikregissör och pedagog i scenisk musikalisk kommunikation, till kören vilket resulterade i musikföreställningen Att vara människa. Detta är en scenisk musikföreställning och en kombination av sånger ur körens repertoar och texter som körsångarna själva skrivit på temat ”att vara människa”.

Konserten speglar det mänskliga livets skiften med dess glädje, sorg, hopp, gudstro, kärlek….Kort sagt den vardagliga tillvaro människan lever i. I föreställningen rör sig kören i hela kyrkorummet och gestaltar, ibland med rekvisita, både sång och dikt. Sångerna som framförs är av olika genrer och kören sjunger såväl till ackompanjemang som á capella.

Välkommen till Bjurums kyrka den 28 mars (Annandag påsk) kl 17.00!