Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

By-Folkärna pastorat

Välkommen till vår hemsida. Här hittar du information om oss och om våra aktuella gudstjänster!

AKTUELLA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

 

Fredag 13 december

08.00 Luciahögtid i By kyrka med By skolas elever (årskurs 6) och David Johansson.

19.00 Luciahögtid i By kyrka. Barn- och ungdomskörer från Avesta-Grytnäs pastorat och By-Folkärna pastorat under ledning av Anna Risberg, Heléne Thunberg, Irina Levgran och David Johansson. Solister: Wilma Pettersson Holmqvist och Rasmus Fogelberg. Biljetter till arrangemanget (100 kr för vuxna och 50 kr för barn) säljs i Svenska kyrkans möteslokal i Avesta Galleria och genom Lions. Alla intäkter tillfaller Lions hjälpverksamhet; "De glömda barnen i Syrien".

 

Lördag 14 december

15.00 Julkonsert i Folkärna kyrka. Sjöviks vokalensemble bjuder in till julmusik i "Hasses julhörna". Fri entré!

 

Söndag 15 december - Tredje advent

11.00 Högmässa i Krylbo kyrka, Zilgme Eglite och Majt Bengts. Tjejkören Online sjunger advents- och julsånger med svenska texter av Annelie Degerman. Kyrkkaffe.

16.00 Gudstjänst i Horndals kyrka, Zilgme Eglite och Lennart Bengts.

 

Måndag 16 december

15-18 Språkcafé i Horndals församlingshem, Kerstin Berglund. Julavslutning. Vi börjar igen den 3/2.

 

Onsdag 18 december

12.00 Sopplunch med julavslutning i Krylbo församlingsgård.

 

Lördag 21 december

18.00 "Vi sjunger in julen" i Folkärna kyrka! Stor och stämningsfull julkonsert med pastoratets barn-, ungdoms- och vuxenkörer, diplomorganist Jörgen Engström, trion Bas, Fiol & Flöjt m.fl. Körledare: Heléne Thunberg och David Johansson. Kollekt! Gratis buss från Krylbo kyrka kl. 17.00 (ingen föranmälan behövs). För gratis buss från Horndals kyrka kl. 17.00 och By kyrka kl. 17.15, ring och boka plats hos Holmbergs Buss, 0226-706 00 senast 19/12.

 

Söndag 22 december - Fjärde advent

11.00 Gudstjänst i Krylbo kyrka, Per Alkstål och Majt Bengts. Sång av Sara Ekström. Kyrkkaffe.

14.00 Julbön på lettiska i Krylbo kyrka, Zilgme Eglite. Kaffe och allsång i församlingsgården.

16.00 Adventshögtid och orgeljubileum i Horndals kyrka! Program i ord, ton och dans med By folkdanslag. Fackelallé utanför kyrkan. Vi firar läktarorgelns 60-årsjubileum och bjuder på kaffe och bakelse! Medverkan av bl.a. Majt Bengts, Lennart Bengts och Per Alkstål.

  

Julafton 24 december

21.00 "Nu tändas tusen juleljus” - musik på julkvällen i By kyrka med David Johansson, projektkör och vänner. Präst: Ingrid Öberg Hägg.

23.00 "Nu tändas tusen juleljus” - julnattsmusik i Horndals kyrka med David Johansson, projektkör och vänner. Fackeltåg från Hjulet kl. 22.40. Präst: Ingrid Öberg Hägg.

23.00 Julnattsmusik i Folkärna kyrka med syskonen Leanderson-Andréas med vänner". Präst: Zilgme Eglite.

 

Juldagen 25 december

07.00 Julotta i By kyrka, Ingrid Öberg Hägg och Majt Bengts. Sång av Linnéa Nygren.

11.00 Juldagsgudstjänst i Krylbo kyrka, Zilgme Eglite och Majt Bengts. Sång av Linnéa Nygren. Förstärkt kyrkkaffe med en smak av jul.

 

Annandag jul 26 december

18.00 Annandagsgudstjänst i Folkärna kyrka, Per Alkstål och Majt Bengts. Sång av Christoffer Bengts.

 

Söndag 29 december - Söndagen efter jul

11.00 Gudstjänst i Krylbo kyrka, Ingrid Öberg Hägg och David Johansson. Kyrkkaffe.

16.00 Julkonsert i Horndals kyrka. Medverkan av Bruksbälgarna, Lena Blom och David Johansson. Jazz, julmusik och andra glada tongångar! Andakt med Ingrid Öberg Hägg.

 

Nyårsafton 31 december      

18.00 Nyårsbön i Humlebackens kulturhus, Bäsinge, Per Alkstål och Heléne Thunberg. Kaffe med dopp.

Tredje söndagen i advent

Den tredje adventssöndagen berättar om Johannes döparen. Han som var kusin till Jesus och förberedde folket på att något nytt skulle komma.

Tema

Bana väg för Herren

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 40, vers 1-8

Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud! Alla dalar skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark skall jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det. Herren har talat. En röst sade: Förkunna! Jag frågade: ”Vad skall jag förkunna?” Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar, när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet.

Epistel

Galaterbrevet kapitel 3, vers 21-29

Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 3, vers 1-15

Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas. Krokiga stigar skall rätas och steniga vägar jämnas.Och alla människor skall se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sade han till dem: ”Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden.” Folket frågade honom: ”Vad skall vi då göra?” Han svarade: ”Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.” Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: ”Mästare, vad skall vi göra?” Han svarade: ”Driv inte in mer än vad som är fastställt.” Och när det kom soldater och frågade honom: ”Och vi, vad skall vi göra?” sade han till dem: ”Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold.” Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias.

Psaltaren

Psaltaren psalm 146, vers 3-9

Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna, Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.