Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

By-Folkärna pastorat

Välkommen till vår hemsida. Här hittar du information om oss och om våra aktuella gudstjänster!

AKTUELLA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

 

Lördag 19 oktober

18.00 Helgmålsbön med musik i By kyrka, Per Alkstål och Majt Bengts. "Toner för oktober" med Christoffer Bengts, sång.

 

Söndag 20 oktober - 18 efter trefaldighet

11.00 Högmässa i Krylbo kyrka, Per Alkstål och Majt Bengts. Tjejkören Online sjunger sånger ur den "Nicaraguanska bondemässan". Kyrkkaffe.

16.00 Gudstjänst i Horndals kyrka, Per Alkstål och Majt Bengts.

18.00 Körkonsert i Folkärna kyrka med A Capriccio: "Emotional Landscapes". Musik av Nico Muhly, Björk samt kompositionsstudenter vid Sjöviks folkhögskola. Johan Renman, slagverk och Daniel Larsson, orgel. Dirigent: Anton Leanderson-Andréas. Kollekt till omkostnaderna. Präst: Per Alkstål.

 

Måndag 21 oktober

13.00 Café i Horndals församlingshem, Ulrika Hägg.

13-15 Öppen måndag på S:t Mary skaparverkstad i Krylbo församlingsgård.

16-18 Språkcafé i Horndals församlingshem, Kerstin Berglund.

 

Onsdag 23 oktober

12.00 Sopplunch i Krylbo församlingsgård. Soppa med tillbehör, kaffe och kaka 40 kr.

14.30 Bibelstudium i Horndals kyrka, Per Alkstål.

 

Torsdag 24 oktober

11-13 Öppet hus i Fors missionskyrka. Ansvariga: Diakonin. Andakt med

Per Alkstål och David Johansson.

16.30 Bibelsamtalsgrupp i Krylbo församlingsgård, Zilgme Eglite.

18.00 FN-konsert i By kyrka med By skolas elever, barn-, flick- och gosskören samt samt dansgruppen "Jazz/street" från Horndal under ledning av David Johansson. Fri entré!

19.00 Konsert i Folkärna kyrka: "Det är vackrast när det skymmer" - musik i hösttid" med Sjöviks körer under ledning av Staffan Lindström. Fri entré!

 

Fredag 25 oktober

10.30 Samtal och undervisning om kristen tro i Krylbo kyrka, Zilgme Eglite.

 

Lördag 26 oktober

18.00 Helgmålsbön med musik i By kyrka, Ingrid Öberg Hägg. "Kärleken ska råda" - sång av Folkärna Jubilatekör under ledning av Heléne Thunberg.

 

Söndag 27 oktober - 19 efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst i Krylbo kyrka, Ingrid Öberg Hägg och Heléne Thunberg. Kyrkkaffe.

16.00 Högmässa i Horndals kyrka, Ingrid Öberg Hägg och Heléne Thunberg.

18.00 Mässa och musik i Folkärna kyrka, Ingrid Öberg Hägg och Heléne Thunberg

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Trons kraft

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 15, vers 5-6

Och Herren förde honom ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli.” Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.

Epistel

Första Timotheosbrevet kapitel 6, vers 11-12

Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 9, vers 1-7, 24-39

Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” Jesus svarade: ”Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus.” Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: ”Gå och tvätta dig i Siloadammen.” (Siloa betyder utsänd.) Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: ”Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare.” Han svarade: ”Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.” De frågade honom: ”Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?” Han svarade: ”Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?” Då snäste de av honom och sade: ”Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.” Han svarade: ”Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting.” Då sade de till honom: ”Du föddes syndig alltigenom, och du skall undervisa oss!” Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: ”Tror du på Människosonen?” Han svarade: ”Vem är han, herre? Jag vill tro på honom.” Jesus sade: ”Du har sett honom. Det är han som talar med dig.” Då sade han: ”Jag tror, herre” och föll ner för honom. Och Jesus sade: ”Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 73, vers 23-26

Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.