Meny

By-Folkärna pastorat

Välkommen till vår hemsida. Här hittar du information om oss och om våra aktuella gudstjänster!

AKTUELLA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

 

P.g.a. coronapandemin har vi beslutat att tillsvidare endast fira EN gudstjänst per söndag i pastoratet. Den gudstjänsten firas i Krylbo kyrka kl. 11.00. Efteråt dricker vi kyrkkaffe utomhus. Välkommen om du inte har några förkylningstendenser eller tillhör någon riskgrupp. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll dig uppdaterad genom vår facebooksida, www.facebook.com/byfolkarna  För dig som saknar möjlighet att komma till våra kyrkor eller vill avstå finns varje vecka även ett flertal gudstjänster och andakter på TV, radio och i sociala medier.  

 

 LÖRDAG 11 JULI

18.00 Helgmålsbön vid korset på Folkärna kyrkogård, Per Alkstål och David Johansson. Soul och jazz med Kevin & Adrian. Ta med kaffekorg.

 

SÖNDAG 12 JULI - APOSTLADAGEN

11.00 Mässa i Krylbo kyrka, Per Alkstål och David Johasson. Kyrkkaffe serveras utomhus. Nattvardsfirandet är anpassat efter coronasmittan.

 

MÅNDAG 13 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem. Tipspromenad.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård.

13-15 Horndals kyrka öppen för besök, ljuständning, bön och samtal.

 

TISDAG 14 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

10-12 Krylbo kyrka är öppen för besök, ljuständning, bön och samtal.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem. Allsångsstund .

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård. "Sju minuter för kroppen".

15.00 Guidad tornuppstigning i Folkärna kyrka. Ingen föranmälan.

 

ONSDAG 15 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

10-12 Krylbo kyrka är öppen för besök, ljuständning, bön och samtal. 

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid By kyrkogård. Tipspromenad och allsångsstund med Heléne Thunberg.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård. Tipspromenad.

15.00 Guidad tornuppstigning i By kyrka. Ingen föranmälan.

 

TORSDAG 16 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

10-12 Krylbo kyrka är öppen för besök, ljuständning, bön och samtal. 

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem. ”Sju minuter för kroppen”.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård. Allsång.

 

FREDAG 17 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem.  

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård. 

 

LÖRDAG 18 JULI

18.00 Helgmålsbön vid Hovnäs färja, Ingrid Öberg Hägg och David Johansson. Sång av Mikaela Eriksson, Sara Ekström och Markus Forslund. Ta med egen stol och kaffekorg. INSTÄLLT vid regn.

 

SÖNDAG 19 JULI - 6 EFTER TREFALDIGHET

11.00 Mässa i Krylbo kyrka, Ingrid Öberg Hägg och David Johansson. Kyrkkaffe serveras utomhus. Nattvardsfirandet är anpassat efter coronasmittan.

 

MÅNDAG 20 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem. Tipspromenad.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård.

13-15 Horndals kyrka öppen för besök, ljuständning, bön och samtal.

 

TISDAG 21 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

10-12 Krylbo kyrka är öppen för besök, ljuständning, bön och samtal.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem. Allsångsstund .

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård. "Sju minuter för kroppen".

15.00 Guidad tornuppstigning i Folkärna kyrka. Ingen föranmälan.

 

ONSDAG 22 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

10-12 Krylbo kyrka är öppen för besök, ljuständning, bön och samtal. 

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid By kyrkogård. Tipspromenad och allsångsstund med Heléne Thunberg.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård. Tipspromenad.

15.00 Guidad tornuppstigning i By kyrka. Ingen föranmälan.

 

TORSDAG 23 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

10-12 Krylbo kyrka är öppen för besök, ljuständning, bön och samtal. 

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem. ”Sju minuter för kroppen”.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård. Allsång.

 

FREDAG 24 JULI

9-15 By kyrka öppen för besök. Utställning med foton och artiklar av bygdeorginalet Stad Arvid Eriksson i Tyttbo.

9-15 Folkärna kyrka öppen för besök. ”Glimtar från Krylbo på glasplåtarnas tid” - fotoutställning.

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Horndals församlingshem.  

12.00 Kaffe med dopp utomhus vid Krylbo församlingsgård. 

Apostladagen

Apostladagen firas till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda avrättades i Rom för sin kristna tros skull. Sedan äldsta kristna tid har kyrkans kristna församlingar firat deras minnesdag. Petrus symbol är nyckeln. Kristus sa till Petrus: "Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket". Paulus symbol är svärdet. I Efesierbrevet uppmanar aposteln läsarna att använda "Andens svärd, som är Guds ord". Paulus blev avrättad med svärd.

Tema

Sänd mig

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi röda rosor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 1, vers 4-10

Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala — jag är för ung!” Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun. I dag ger jag dig makt över folk och riken. Du skall rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera.

Epistel

Romarbrevet kapitel 16, vers 1-7

Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 3, vers 7-19

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Psaltaren

Psaltaren psalm 40, vers 6-12

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.