By-Folkärna pastorat

Välkommen till vår hemsida. Här hittar du information om oss och om våra aktuella gudstjänster!

AKTUELLA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

Vi följer Regeringens, Folkälsomyndighetens och Västerås stifts restriktioner och allmänna råd avseende Cocid-19. Det innebär att vi ställt om ALL vår verksamhet inklusive söndagarnas gudstjänster. Dop, vigsel och begravning kommer fortfarande att kunna bokas och genomföras, men med begränsat antal deltagare.

 

TORSDAG 3 DECEMBER

11-13 Samtals- och frågestund vid Horndals församlingshem (utomhus) för dig  som undrar över något eller vill prata en stund, Ulrika Hägg.

 

SÖNDAG 6 DECEMBER - ANDRA ADVENT

Dagens gudstjänst leds av Per Alkstål och kan ses via vår facebooksida, www.facebook.com/byfolkarna

11-12 Söndagsöppet i Krylbo kyrka med möjlighet till ljuständning och samtal med präst; idag Per Alkstål.

 

TORSDAG 10 DECEMBER

11-13 Samtals- och frågestund vid Horndals församlingshem (utomhus) för dig  som undrar över något eller vill prata en stund, Ulrika Hägg.

 

SÖNDAG 13 DECEMBER - TREDJE ADVENT

Dagens gudstjänst leds av Per Alkstål och kan ses via vår facebooksida, www.facebook.com/byfolkarna

11-12 Söndagsöppet i Krylbo kyrka med möjlighet till ljuständning och samtal med präst; idag Per Alkstål.

 

ADVENTS- OCH JULSTÄMNING I DECEMBER

Gör gärna en utflykt eller ta en promenad till de platser i pastoratet där vi skapat och skapar advents- och julstämning med hjälp av dekorationer och arrangemang, julkrubbor, adventskalendrar och underhållande allmänbildning. För mer information om platser, se facebook och vår annonsering i Annonsbladet.

Du kan även ringa oss på telefon 0226-775 00.

Andra söndagen i advent

Den andra adventssöndagen berättar om Guds rike. Jesus liknade himmelriket vid ett senapskorn, det minsta av fröer, som växer till ett stort träd. Eller som surdeg som en kvinna bakar in i mjöl så allt blir genomsyrat. Guds rike växer ur det minsta.

Tema

Guds rike är nära

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 4, vers 1-4

Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom. Herren Sebaot har talat.

Epistel

Romarbrevet kapitel 15, vers 4-7

Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 21, vers 25-36

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 85, vers 9-14

Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.