Meny

By-Folkärna pastorat

Välkommen till vår hemsida. Här hittar du information om oss och om våra aktuella gudstjänster!

AKTUELLA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

 

För aktuell information om hur coronasmittan och Covid -19 påverkar vår verksamhet - se facebooksidan www.facebook.com/byfolkarna.

 

Tisdag 31 mars

10-12 Krylbo kyrka är bemannad och öppen för besök, andakt, ljuständning, samtal och möjlighet till enskild nattvard.

12.00-12.30 Vi bjuder på kaffe och bulle UTOMHUS vid Horndals församlingshem (idag allsångsstund med Heléne Thunberg), By kyrkogård och Krylbo församlingsgård (idag tipspromenad). Möjlighet till samtal och uppdaterad information om verksamheten i coronatider. 

 

Onsdag 1 april

10-12 Krylbo kyrka är bemannad och öppen för besök, andakt, ljuständning, samtal och möjlighet till enskild nattvard.

12.00-12.30 Vi bjuder på kaffe och bulle UTOMHUS vid Horndals församlingshem, By kyrkogård (idag tipspromenad och allsångsstund med Heléne Thunberg) och Krylbo församlingsgård. Möjlighet till samtal och uppdaterad information om verksamheten i coronatider. 

 

Torsdag 2 april

10-12 Krylbo kyrka är bemannad och öppen för besök, andakt, ljuständning, samtal och möjlighet till enskild nattvard.

12.00-12.30 Vi bjuder på kaffe och bulle UTOMHUS vid Horndals församlingshem, By kyrkogård och Krylbo församlingsgård (idag allsångsstund med Heléne Thunberg). Möjlighet till samtal och uppdaterad information om verksamheten i coronatider. 

 

Fredag 3 april

12.00-12.30 Vi bjuder på kaffe och bulle UTOMHUS vid Horndals församlingshem, By kyrkogård och Krylbo församlingsgård. Möjlighet till samtal och uppdaterad information om verksamheten i coronatider.  

 

Lördag 4 april

18.00 Helgmålsbön med musik i By kyrka: ”Klassiska pärlor” med operatenor Anders Werner från Göteborg, ackompanjerad av David Johansson. Präst: Per Alkstål.

 

Söndag 5 april - Palmsöndagen

11.00 Gudstjänst i Krylbo kyrka, Per Alkstål och David Johansson. Kyrkkaffe. Internationella gruppen medverkar med försäljning av ljus m.m. till förmån för årets fasteinsamling till ACT, Svenska kyrkans internationella arbete.

15.00 Gudstjänst i Horndals kyrka, Per Alkstål och David Johansson.

18.00 Gudstjänst med musik i Folkärna kyrka, Per Alkstål och David Johansson.

 

Måndag 6 april

12.00-12.30 Vi bjuder på kaffe och bulle UTOMHUS vid Horndals församlingshem (idag tipspromenad), By kyrkogård (”baracken”) och Krylbo församlingsgård. Möjlighet till samtal och uppdaterad information om verksamheten i coronatider.  

 13.30 Korsvägsandakt i Krylbo kyrka, Per Alkstål. Avslutning med altarets avklädande och altarskåpets stängning.

 

Tisdag 7 april

10-12 Krylbo kyrka är bemannad och öppen för besök, andakt, ljuständning, samtal och möjlighet till enskild nattvard.

12.00-12.30 Vi bjuder på kaffe och bulle UTOMHUS vid Horndals församlingshem (idag allsångsstund med Heléne Thunberg), By kyrkogård och Krylbo församlingsgård (idag tipspromenad). Möjlighet till samtal och uppdaterad information om verksamheten i coronatider. 

 

Onsdag 8 april

10-12 Krylbo kyrka är bemannad och öppen för besök, andakt, ljuständning, samtal och möjlighet till enskild nattvard.

12.00-12.30 Vi bjuder på kaffe och bulle UTOMHUS vid Horndals församlingshem, By kyrkogård (idag tipspromenad och allsångsstund med Heléne Thunberg) och Krylbo församlingsgård. Möjlighet till samtal och uppdaterad information om verksamheten i coronatider. 

 

Skärtorsdag 9 april

10-12 Krylbo kyrka är bemannad och öppen för besök, andakt, ljuständning, samtal och möjlighet till enskild nattvard.

12.00-12.30 Vi bjuder på kaffe och bulle UTOMHUS vid Horndals församlingshem, By kyrkogård och Krylbo församlingsgård (idag allsångsstund med Heléne Thunberg).

18.00 Skärtorsdagsmässa i Folkärna kyrka, Per Alkstål och Majt Bengts. Avslutas med altarets avklädande och altarskåpets stängning.

20.00 Skärtorsdagsmässa i By kyrka, Per Alkstål och Majt Bengts. Avslutas med altarets avklädande.

 

Långfredag 10 april

11.00 Långfredagsgudstjänst i By kyrka, Zilgme Eglite och Heléne Thunberg.

15.00 Långfredagsgudstjänst i Folkärna kyrka, Zilgme Eglite och Heléne Thunberg.

 

Påskdagen söndag 12 april

11.00 Gudstjänst i Krylbo kyrka, Zilgme Eglite och Heléne Thunberg. Kyrkkaffe. Gratis utdelning av biskop Mikael Mogrens nya bok "Kraft & mod".

13.00 Gudstjänst i Folkärna kyrka, Zilgme Eglite och Heléne Thunberg. Körsång. Gratis utdelning av biskop Mikael Mogrens nya bok "Kraft & mod".

15.00 Gudstjänst i Horndals kyrka, Zilgme Eglite och Heléne Thunberg. Gratis utdelning av biskop Mikael Mogrens nya bok "Kraft & mod".

18.00 Gudstjänst i By kyrka, Zilgme Eglite och Heléne Thunberg. Körsång. Gratis utdelning av biskop Mikael Mogrens nya bok "Kraft & mod".

 

Annandag påsk måndag 13 april

18.00 Gudstjänst i By kyrka, Per Alkstål och Heléne Thunberg.

 

Palmsöndagen

Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. På Palmsöndagen berättar vi om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

Tema

Vägen till korset

Liturgisk färg

Violett

Altardekoration

På altaret ställer vi sälgkvistar och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 56, vers 6-8

Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom, älska Herrens namn och vara hans tjänare, ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund får komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall jag ta emot på mitt altare. Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. Detta är Herren Guds ord, han som samlar det skingrade Israel: Ännu fler skall jag samla till dem som redan är samlade.

Epistel

Efesierbrevet kapitel 2, vers 12-16

kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 21, vers 1-11

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 'Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.' Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: 'Hosianna' Davids son! 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 118, vers 19-29

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada! Herre, hjälp oss! Herre, ge framgång! Välsignad den som kommer i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession, med kvistar i händerna, ända till altarets horn! Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.