Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

By-Folkärna pastorat

Välkommen till vår hemsida. Här hittar du information om oss och om våra aktuella gudstjänster!

AKTUELLA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

  

Torsdag 22 augusti

10.30 Andakt på Framnäs, Zilgme Eglite, David Johansson och Vikören.

 

Söndag 25 augusti  - 10 efter trefaldighet

11.00 Högmässa i Krylbo kyrka, Per Alkstål och Majt Bengts. Kyrkkaffe.

16.00 Gudstjänst i Horndals kyrka, Per Alkstål och Majt Bengts.

 

Onsdag 28 augusti

14.30 START för höstens bibelstudiegrupp i Horndals kyrka, Per Alkstål.

 

Torsdag 29 augusti

11-13 START för höstens öppet hus i Fors missionskyrka. Ansvariga: Diakonin i By-Folkärna pastorat. Andakt med Per Alkstål och David Johansson.

 

Lördag 31 augusti

18.00 Helgmålsbön på Folkärna kyrkogård med invigning av nya askgravplatsen. Medverkan av Ingrid Öberg Hägg, Zilgme Eglite, Heléne Thunberg och Vocalis Sincera. Vi bjuder på kaffe!

 

Söndag 1 september - 11 efter trefaldighet

11.00 FESTMÄSSA med högtidligt återöppnade av Folkärna kyrka! Medverkan av stiftsprost Peter Åström, diplomorganist Jörgen Engström, församlingens präster, diakoner och kyrkomusiker m.fl., barn- och ungdomskörerna samt Folkärna Jubilatekör. Efteråt inbjuds ALLA till kyrklunch i församlingsgården. FÖRANMÄLAN OM DELTAGANDE senast 26/8 till pastorsexpeditionen på tel 0226-775 00 eller via mejl till by-folkarna.pastorat@svenskakyrkan.se

GRATIS KYRKBUSSAR från Horndals församlingshem kl. 10.15 via Hede kl. 10.20, By kyrka kl. 10.25 och Näs kl. 10.30 samt från Krylbo kyrka kl. 10.15. Återresa omkring kl. 14.00.

 

Tisdag 3 september

10.00 START för Gubbträffarna i Horndals församlingshem, Ulrika Hägg.

19.00 Konsert i Folkärna kyrka med THE REAL GROUP, de australiensiska gästerna THE IDEA OF NORTH samt vokalensemble från Sjöviks folkhögskola. Biljetter á 270 kr säljs i Svenska kyrkans lokal i Avesta Galleria (endast Swish), på pastorsexpeditionen i Krylbo (kontanter eller Swish) eller bokas genom www.nortic.se  Ev. resterande biljetter säljs vid entrén för 320 kr. Inga återköp. Insläpp kl. 18.30.

 

Torsdag 5 september

11-13 Öppet hus i Fors missionskyrka. Ansvariga: Församlingsrådet.

10.30 Andakt på Tallbacken, Ulrika Hägg, David Johansson och Vikören.

 

Lördag 7 september

Helgmålsbön med musik i By kyrka, Ingrid Öberg Hägg och David Johansson.

 

Söndag 8 september - 12 efter trefaldighet

11.00 Högmässa i Krylbo kyrka, Ingrid Öberg Hägg och David Johansson. Kyrkkaffe.

16.00 Gudstjänst i Horndals kyrka, Ingrid Öberg Hägg och David Johansson.

18.00 Mässa med musik i Folkärna kyrka, Ingrid Öberg Hägg och David Johansson.

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 19, vers 3-8

Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget: ”Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk: Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk — ty hela jorden är min — och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk.” När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befallt honom att säga. Folket svarade med en mun: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra.” Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar.

Epistel

Romarbrevet kapitel 12, vers 3-8

I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 18, vers 18-22

Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.