By-Folkärna pastorat

Prata med oss

Kontakt

By-Folkärna pastorat Besöksadress: Kapellgatan 6, 77551 KRYLBO Telefon: +46(226)77500 E-post till By-Folkärna pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

By-Folkärna pastorat

Välkommen till vår hemsida. Här hittar du information om oss och om våra aktuella gudstjänster!

Aktuella gudstjänster OCH SAMLINGAR

  

SÖNDAG 21 JANUARI - 3 EFTER TRETTONDEDAGEN

11.00 Gudstjänst i Krylbo kyrka, Per Alkstål och Anders Salomonsson. Kyrkkaffe.

16.00 Högmässa i Horndals kyrka, Per Alkstål och Anders Salomonsson.

 

Måndag 22 januari

10-11 Måndagsöppet i Krylbo församlingsgård med kaffe och gemenskap.

18.00 Gudstjänst i Krylbo kyrka i samband med gemensamma böneveckan 2018. Medverkan av Rälg Göran Almegård, Heléne Thunberg och Gunnel Grönstrand.

 

Onsdag 24 januari

14.30-16.30 Bibelstudium i Horndals kyrka, Per Alkstål.

 

Torsdag 25 januari

11.00 Andakt på Tallbacken, Rälg Göran Almegård och Anders Salomonsson.

 

SÖNDAG 28 JANUARI - SEPTUAGESIMA

11.00 Högmässa i Krylbo kyrka, Ingrid Öberg Hägg och Heléne Thunberg. Kyrkkaffe.

16.00 Gudstjänst i Horndals kyrka, Ingrid Öberg Hägg och Heléne Thunberg.

 

Måndag 29 januari

10-11 Måndagsöppet i Krylbo församlingsgård med kaffe och gemenskap.

 

Onsdag 31 januari

12.00 START för vårens andakter och soppluncher i Krylbo församlingsgård. Soppa med tillbehör samt kaffe och kaka 40 kr.

 

Torsdag 1 februari

11-13 START för vårens andakter och öppet hus i Fors missionskyrka. Ansvariga: Diakonin i By-Folkärna pastorat. Medverkan av bl.a. Ann-Sofie Hilborn och Per Alkstål.

16.00 Bibelstudium i Krylbo församlingsgård, Rälg Göran Almegård.

18.00 Församlingsafton i Krylbo församlingsgård. Lars Östlund visar bilder och berättar om bygdens legendariska barnmorska Ellen Blom och hennes innehållsrika liv. Kaffeservering. Avslutande sinnesroandakt i Krylbo kyrka med Rälg Göran Almegård.

 

Lördag 3 februari

18.00 Helgsmålsbön med musik i Sjöviks kapell, Sjöviks folkhögskola, Rälg Göran Almegård och Anders Salomonsson. Sång av Kerstin Eriksson.

 

SÖNDAG 4 FEBRUARI - KYNDELSMÄSSODAGEN

11.00 Gudstjänst i Krylbo kyrka, Rälg Göran Almegård och Anders Salomonsson. Kyrkkaffe.

16.00 Högmässa i Horndals kyrka, Rälg Göran Almegård och Anders Salomonsson.

  

Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Dop

Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

En kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. Tillsammans ber vi Gud att välsigna äktenskapet och finnas med i både glädje och sorg.

Vigsel

En kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. Tillsammans ber vi Gud att välsigna äktenskapet och finnas med i både glädje och sorg.

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda.

Tredje söndagen efter trettondagen

När gamla förbundets folk var på väg genom öknen hade de inget att dricka. Av Gud fick Mose befallningen att med sin stav slå på den hårda, torra klippan, så skulle vatten komma ur den. De första kristna tolkade detta som att Kristus är den klippa som ger det vatten vi behöver för ökenvandringen. Han kan låta trons källflöden springa fram även där det ser ut att vara öken.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Kungaboken kapitel 8, vers 41 - 43

Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn — ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm — och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 1, vers 16 - 17

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: 'Den rättfärdige skall leva genom tron.'

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 8, vers 5 - 13

När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 36, vers 6 - 10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.