Vårt gudstjänstliv

Det är många som förknippar kyrkan med gudstjänstfirande, och det är ju helt riktigt en av församlingarnas huvuduppgifter. Varje år är det ett stort antal människor som besöker våra kyrkor i samband med gudstjänster men även i andra sammanhang.

I gudstjänsten är vi tillsammans inför Gud och alla ska få möjlighet att känna sig delaktiga och berörda. I alla gudstjänster vill vi sträva efter att ett verkligt möte ska ske. Mötet med Gud, med medmänniskan och med vårt inre.

Vi firar gudstjänster i Krylbo kyrka varje söndag kl.11.00 och i Horndals kyrka kl. 15.00. I en av dessa gudstjänster firas nattvard. Under perioden sep-nov och feb-maj firas mässa i Folärna kyrka varje söndag kl. 18.00.

Musiken prioriteras i alla våra gudstjänstsammanhang eftersom den berör alla och bidrar till att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid. Vi strävar efter ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik och att ge stort utrymme åt lokala musikutövare att bidra med sin musik i våra gudstjänster.

Gudstjänsterna är till för alla. För att stärka banden mellan kyrkan och familjerna har vi familjegudstjänster en gång i månaden på ordinarie gudstjänsttid.

Vi annonserar gudstjänster och samlingar i  tidningen ”Lokalt i Dalarna” (f.d. Annonsbladet, utdelas gratis till alla hushåll) men du hittar också aktuella gudstjänster på webbplatsen, affischer och facebook.