En person sitter och läser i ett sånghäfte.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomusik och körer

Musiken är på många sätt ett av församlingens allra mest betydelsefulla redskap för att förmedla trons djup, glädje och innehåll samt att skapa gemenskap människor emellan. Via körer, konserter och annan musikverksamhet kommer vi som församling i kontakt med många människor som annars kanske inte alls skulle ha närmat sig kyrkan. Körverksamheten har även egen hemsida, www.kognitron.se

Barnkörer i Horndal, Folkärna och Nordanö
Barnkör från förskoleklass till klass 4+. Sjunger röstvänlig repertoar med anknytning till de familjehögtider som kyrkan erbjuder samt Lucia och jul. Ibland något större projekt i samarbetet med barnkörer från andra församlingar i stiftet. Här startar "körtrappan" och barnen uppmuntras att sjunga i huvudklang det sätt som är lämpligt för unga röster. Kontakt: Heléne Thunberg, 0226-775 15 eller David Johansson, 0226-775 17.

Ungdomskör, gosskör och flickkör
Körer från fjärde klass och uppåt. Arbetar med olika projekt, flerstämmig repertoar av varierad art samt röstvård och vokal utbildning. Blandad ungdomskör övar i Folkärna. Gosskör och flickkör övar i Horndal. Kontakt: Heléne Thunberg, 0226-775 15 eller David Johansson, 0226-775 17.

Vikören
Medverkar vid äldreboenden och dagverksamheter. Enkel förberedelse och fokus på gemenskap och att förgylla församlingssången. Kontakt: David Johansson, 0226-775 17.

Krakhopen
Kör för daglediga som vill sjunga lättsam repertoar under ordnade former. Arbetar med enkel röstvård. Riktar sig till de något "äldre" körsångarna. Kontakt: Heléne Thunberg, 0226-775 15.

Tjejkören Online
Sjunger blandad och enkel repertoar i stämmor. Medverkar i gudstjänster och andra sammanhang. Kontakt: Majt Bengts, 0225-25 70 22.

Folkärna Jubilatekör
Traditionell kyrkokör där det är en fördel att ha förkunskaper i notläsning samt erfarenhet av körsång. Arbetar med flerstämmig repertoar och emellanåt något större körverk. Medverkar i gudstjänstlivet, vid konserter och andra högtider såsom valborgsfirande och nationaldagsfirande. Kontakt: Heléne Thunberg, 0226-775 15.