Barn- och ungdomsverksamhet

VERKSAMHETER VÅREN 2022 

Folkärna Församlingsgård
Måndagar kl. 10.00-13.30 Öppen barnverksamhet för barn och föräldrar.
Måndagar kl. 14.00-16.00 Miniorer (6-9 år). Anmälan till Gunilla Jansson, 073 - 080 79 90

Fors missionskyrka
Tisdagar kl. 09.00-11.00 Öppen barnverksamhet för barn och föräldrar.
Ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Horndals församlingshem
Onsdagar kl. 13.00-15.30 Öppen barnverksamhet för barn och föräldrar.

 

Frågor om barn- och ungdomsverksamheten besvaras av församlingspedagog Rikard Lindén, tel. 0226-775 40. rikard.linden@svenskakyrkan.se

Du kan även kontakta de ansvariga ledarna för respektive grupp.