Gravskötsel

Information om gravskötsel och priser 2022

Gravskötsel 2022

Plantering och skötsel av den grav du ansvarar för beställs hos kyrkogårdsförvaltningen. Vårblommor, sommarblommor samt allmän skötsel och tillsyn ingår i den avgift som grundar sig på uträkningar av de faktiska kostnaderna. Ett gravskötselavtal får tecknas på högst tre år. Du kan även avsätta en större summa på ett så kallat avräkningskonto.
 
Grundskötselavgift (oavsett kyrkogård)

Inklusive gräsklippning intill gravvård och ev. stenriktning: 225 kr/år

 

Gravskötselavgifter Folkärna kyrkogård

Rabatt vid urngrav: 596 kr/år

Rabatt vid kistgrav: 845 kr/år

 

Gravskötselavgifter By och Horndals kyrkogårdar

Gravskötsel inklusive vår och sommarblommor: 760 kr/år 

Extra stor rabatt vid kistgrav: 927 kr/år

Enbart gravskötsel, exklusive blommor: 552 kr/år

 

Övriga tjänster, oavsett kyrkogård

Förlängning av gravrätt (15 år): 750 kr

Namnskylt i brons vid askgravplats: 3 638 kr

Ljung inklusive plantering: 74 kr/st

Höstdekoration inklusive utläggning: 225 kr/st

Ljuständning inklusive ljus: 64 kr

Gravstenstvätt m.fl. tjänster: 326 kr/timme

 
För omdubbning av gravstenar, ifyllning av bokstäver, riktning etc hänvisas till stenhuggerier och andra fackmän.

Frågor om gravar, gravskötsel och andra tjänster på pastoratets kyrkogårdar besvaras av kyrkogårdsförvaltningen, tel 0226-775 34 eller e-post, folkarna.kyrkogard@svenskakyrkan.se