Så styrs pastoratet

KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-2025

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ med 25 ordinarie ledamöter och 14 ersättare. Kyrkofullmäktige beslutar i större ekonomiska frågor, exempelvis kyrkoavgiftens storlek och pastoratets övergripande policyfrågor.

Representerade grupper i By-Folkärna pastorats kyrkofullmäktige är Centerpartiet (C), Socialdemokraterna (S), Arbetsgruppen för en Levande Församling (ALF) samt Sverigedemokraterna (SD). Ledamöterna väljs i kyrkovalet vart fjärde år. 

Kyrkofullmäktiges ordförande mandatperioden 2022-2025 är Karin Perers (C), telefon 070-568 08 30. Förste vice ordförande är Jan-Åke Nyhlander (S). Andre vice ordförande är Elisabeth Gustafsson (ALF). 

Ordinarie ledamöter:
Karin Perers (C)
Jan-Olof Källström (C)
Kerstin Kalin (C)
Tina Rignell (C)
Lena Ericsson (C)
Jörgen Jåfs (C)
Margareta Björk (C)
Erik Ingvarsson (C)
Karin Norgren (C)
Monica Danhög Johansson (C)
Jan-Åke Nyhlander (S)
Matilda Dellen (S)
Olle Hirsch (S)
Charlotta Engström (S)
Kirsti Persson (S)
Anders Vestman (S)
Iréne Westlund (S)
David Johansson (ALF)
Elisabeth Gustafsson (ALF)
Irene Nygren (ALF)
Marianne Green (ALF)
Anita Leanderson (ALF)
Kristina Nygårds (ALF)
Margareta Holmertz (ALF)
Mia-Maria Wikström (-)

Ersättare:
Kristina Anderses Westlund (C)
Britt-Marie Axelsson (C)
Charlotta Arielssons (C)
Birgitta Lif (C)
Märta Eriksson (C)
Christer Andersson (S)
Inger Engström (S)
Lilian Haas (S)
Monica Andersson (S)
Ann Björklund (ALF)
Odd Bengtsson (ALF)
Marianne Hellman (ALF)
Harry Nygårds (ALF)
Per-Ola Ahlström (SD)

 

KYRKORÅD 2022-2025

Kyrkorådet ansvarar för omsorgen om församlingslivet och för att pastoratets grundläggande uppgifter genomförs utifrån pastoratets behov och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkorådet har 9 ledamöter inklusive kyrkoherden, som är självskriven ledamot. Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådets ordförande 2022-2025 är Jan-Olof Källström (C), telefon 070-514 41 98. Vice ordförande är Jan-Åke Nyhlander (S). 

Ordinarie ledamöter:
Jan-Olof Källström (C)
Karin Perers (C)
Lena Ericsson (C)
Kerstin Kalin (C)
Jan-Åke Nyhlander (S)
Olle Hirsch (S)
Elisabeth Gustafsson (ALF)
Irene Nygren (ALF)
Erik Berger, kyrkoherde

Ersättare:
Ingrid Achrén (C) för Källström
Margaretha Björk (C) för Perers
Monica Danhög Johansson (C) för Ericsson
Karin Norgren (C) för Kalin
Matilda Dellen (S) för Hirsch
Charlotta Engström (S) för Nyhlander
Marianne Green (ALF) för Gustafsson
Anita Leanderson (ALF) för Nygren
Per-Olof Lif, kyrkoherdens ersättare

 
TEKNISKA UTSKOTTET

Tekniska utskottet ansvarar för fastighets- och kyrkogårdsfrågor inom pastoratet på uppdrag av kyrkorådet. Tekniska utskottet har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Ordförande 2018-2021 är Lena Ericsson (C), telefon 070-632 53 19. Vice ordförande är Olle Hirsch (S). 

Ordinarie ledamöter:
Lena Ericsson (C)
Anders Jönsson (C)
Jörgen Jåfs (C)
Olle Hirsch (S)
Odd Bengtsson (ALF)

Ersättare:
Kristina Rignell (C)
Börje Achrén (C)
Nils Davidsson (C)
Lars Ingvar Hellblom (ALF)
Marianne Hellman (ALF)

 

FÖRSAMLINGSRÅD - nya väljs i maj 2022

I pastoratet finns två församlingsråd, ett för By församling (By-Horndal) och det andra för Folkärna församling (Folkärna-Krylbo). Församlingsrådet ska enligt Kyrkoordningen tillsammans med församlingspersonalen ansvara för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingsrådet fastställer även de församlingskollekter som tas upp i våra söndagliga gudstjänster. Församlingsråden väljs av kyrkofullmäktige och föregås av nomineringar som genomförs vid öppna, offentligt annonserade möten. 

Ordförande i församlingsrådet för By församling är Marianne Holmberg, telefon 070-338 53 98.

Ordinarie ledamöter:
Marianne Holmberg, ordförande
Inger Engström
Märta Eriksson
Margareta Holmertz
Gunnar Wiklund
Kyrkoherde Erik Berger

Ersättare:
Monica Danhög Johansson
Lilian Wahlqvist
Birgitta Lif

Ordförande i församlingsrådet för Folkärna församling  är Anna Björs, telefon 070-623 56 22.

Ordinarie ledamöter:
Anna Björs, ordförande
Ingrid Achrén
Maisie Edman Hollman
Iris Johansson
Göran Hedh
Kyrkoherde Erik Berger

Ersättare:
Birgitta Lassas-Anderses
Gertrud Rignell
Birgitta Qassem
 


VALBEREDNING

Valberedningen förbereder de val som görs inom pastoratet. Valberedningen har 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Sammankallande 2022-2025 är Jan-Åke Nyhlander, telefon 070-683 18 33.

Ordinarie ledamöter:
Karin Perers (C)
Jan-Åke Nyhlander (S), sammankallande
Anita Leandersson (ALF)

Ersättare:
Jan-Olof Källström (C)
Kirsti Persson (S)
Kristina Nygårds (ALF)

 

VALNÄMND

Valnämnden förbereder och ansvarar för genomförandet av kyrkovalet i Folkärna församling vart fjärde år. Valnämnden har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Valnämndens ordförande 2022-2025 är Margareta Espås och vice ordförande är Gerd Andersson.

 

REVISORER

By-Folkärna pastorats två förtroendevalda revisorer väljs av kyrkofullmäktige. De har i uppgift att genomföra oberoende granskningar av ekonomin, exempelvis budget och årsredovisning. Förtroendevalda revisorer är Erik Bohlin och Ewa Lövgren. 

Auktoriserad revisor för pastoratet är Dalrev Revision & Redovisning AB.