Begravningsverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningens målsättning är att ge god service när det gäller begravning, skötsel av allmänna ytor och gravar samt att arbeta för ökad miljömedvetenhet på kyrkogården. Ambitionen är att försköna och förbättra kyrkogården genom god skötsel, markarbeten och upprustningar.

Till det vardagliga arbetet hör att vårda de allmänna ytorna på kyrkogården, ta emot och förvara kistor, urnor och askor i avvaktan på gravsättning, gravöppningar och gravsättningar, tillsyn av arbetsredskap, inventarier och gravvårdar samt administrativt arbete.

 

Kyrkogårdsförvaltningen, 0226-775 30

 

Platschef Folkärna kyrkogård: Kenneth Andersson, 0226-775 32

Platschef By-Horndals kyrkogårdar: Annica Elvström, 0226-775 37 

  

Förvaltningsassistent (frågor om gravskötslar etc:)

Sten-Åke Eriksson, 0226-775 34