Syförening och arbetskrets

I By-Folkärna pastorat finns två syföreningar som träffas under vår- och höstterminerna. Just nu har båda föreningarna gjort uppehåll p.g.a. Covid-19.

Krylbo kyrkliga syförening träffas i Krylbo församlingsgård på måndagar kl. 13.30.

Åsgarns kyrkliga arbetskrets träffas i Åsgarns bygdegård (eller  Kolarbo skola när årstiden tillåter) på tisdagar kl. 13.30.