Horndals kyrkogård

Horndals kyrkogård

Det första förslaget om en kyrkogård i Horndal innebar att den skulle anläggas cirka 150 meter norr om dåvarande skolan, ”avskilt med vacker utsikt över Horndals bruk”. Förslaget valdes bort av socken-stämman och i stället blev det ett fyra tunnland stort område söder om skolan som inköptes för 1 500 kronor. Säljare var handlaren Carl Alfred Herou och den lokala baptist-församlingen. Kyrkogården invigdes i november 1907. Den förste som gravsattes var smältaren och smeden Henrik Stålhandske.

I slutet av 1907 invigdes även det första kapellet i Horndal. Efter att den nuvarande kyrkan invigts 1958 revs detta 1962, men grundstenarna finns kvar och platsen benämns idag Kapellgrunden. Minnesstenen bekostades av de kyrkliga syföreningarna i Horndal och Kristus-bilden utfördes av Akke Hugh Malmeström (1894-1968), Siljansnäs. Minnesstenen och altaret på Kapellgrunden är gamla grundstenar från byn Ingeborgbo.

De vackert utformade och handsmidda järngrindarna vid nedre ingången till tillverkades ursprungligen 1815 för By kyrkogård av Jan Israelsson från Norrbyn, men flyttades senare hit.

På Horndals kyrkogård finns författaren och fackföreningsmannen Johan-Olov Johanssons (1874-1955) grav.

Utvidgningar av kyrkogården i Horndal har skett i omgångar under främst 1950- och 1960-talen. Flertalet ritningar uppgjordes av trädgårdsarkitekt Tore Tägtlund (1912-1990).

Minneslunden och skogskyrkogården

På Horndals kyrkogård finns minneslund och skogskyrkogård. Minneslunden invigdes 1986 och skogskyrkogården 2009.

 I minneslunden vilar de gravsatta anonymt, medan det på skogskyrkogården finns möjlighet att markera platsen med en natursten. I varje grav finns plats för två askor. Den kan kompletteras med en namnplatta av brons, bekostad av gravrättsinnehavaren. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättningar på skogskyrkogården.