Barnarp Ödestugu församling

Välkommen till gudstjänst, samvaro och gemenskap i vår församling! Expedition har öppet helgfri tisdag-torsdag kl.10-12 och nås via tel. 036 36 78 30. barnarp-odestugu.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkovalet 2021

Rösta i kyrkovalet 2021

6-19 september

Hitta din lokal

           _____________________________________

Vår församling i coronatid (uppdaterad 210830)

Vi lever i en pandemi som måste stoppas! Med hjälp av olika restriktioner försöker vi minska spridningen och rädda liv. Enligt folkhälsomyndighetens föreskrifter begränsar vi (Barnarp-Ödestugu församling) nu maxantal vid samlingar/gudstjänster till 30 personer i Barnarps kyrka och 38 personer i Ödestugu kyrka, markerade platser gäller. Vid utomhusarrangemang vid Barnarps församlingsgård tillåts ett maxantal på 100 personer samlade. Det medges inga undantag och inga platser reserveras. Detta kan tyvärr leda till att du får vända hem igen, om det redan är fullbelagt när du kommer till kyrkan eller våra utomhusarrangemang, och vi hoppas du har överseende med detta. Det är ju för allas vårt bästa. Vi uppmanar våra församlingsbor att samlas kring söndagens evangelietext hemma, be Herrens bön och välsignelsen samt en enkel förbön för vår värld. Sjung eller läs gärna en psalm. Se söndagens texter med mera längst ner på startsidan. Enskild kommunion erbjuder vi gärna er som önskar. Vi håller också kyrkorna öppna för enskild andakt när vaktmästare är i tjänst, möjlighet till samtal finns. Läget förändras snabbt och därför ber vi er att följa uppdateringar här samt att visa tålamod och omsorg om varandra. 

I bön för vår värld, Olof Nyhlén, kyrkoherde.

           _____________________________________

Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset har Barnarp-Ödestugu församling beslutat vidta några enkla åtgärder för att kunna förebygga att smitta sprids. -Vi uppmanar alla våra gudstjänstdeltagare att undvika handhälsningar och i stället hälsa varandra med ett leende eller en vinkning. -I samband med nattvard kommer prästen att omedelbart före utdelandet tvätta händerna och därefter dela ut brödet som av prästen doppats i vinet - intinktion. Våra mötesplatser är nu starkt begränsade men vi hoppas på Er förståelse. Olof Nyhlén, kyrkoherde.

Barnverksamhet

Nu är våra grupper igång som vanligt igen (d.v.s. som innan pandemin): Miniorer, Juniorer, After school, Små och stora, barnkörer samt konfirmander och körverksamhet. Läs vidare under fliken "Barn och familj".

Tisdagscafé

Välkommen till café och gemenskap i församlingsgården, Barnarp. Gott kaffe med dopp och härlig gemenskap utlovas. Vi träffas varje tisdag från 17 augusti t.o.m. 16 november kl.14-16.

Konfirmation 2021-22

Du som är född 2007, eller tidigare, hälsas välkommen till församlingens konfaverksamhet! I nuläget är vi en grupp på 13 ungdomar men vi har plats för fler! Hör av dej till Helen 070 600 26 39 eller Olof 073 039 87 85 om du är intresserad.

Vandringsgruppen

Välkommen att delta i vandringar i eller nära Barnarp. Vi börjar, kl.9.00, vid församlingsgårdens parkering, och kommer tillbaka vid lunch. Egen matsäck medtages. Ingen anmälan krävs. Hösten 2021 vandrar vi den 31 augusti, 21 september, 5 oktober, 26 oktober samt 16 november. Ledare: Arnold Bäck, Monica Bäck och Lars-Åke Andersson.

Betala med Swish

Kyrkkaffe, deltagaravgifter med mera betalar du med Swish - använd nummer 123 214 14 06. Du märker din betalning med ändamålet, ex kyrkkaffe, sopplunch, Fair Trade... För kollekt används nummer 123 454 36 09, märk med kollekt och datum. I vår redovisning maskeras alla personuppgifter så din gåva blir anonym. Undvik att skriva ditt namn i meddelandefältet. Tack!

Församlingens infoblad: "Kyrkbladet"

Kyrkbladet kommer ut tre gånger/år och delas ut till alla hushåll i Barnarp och Ödestugu. I bladet presenteras Svenska kyrkans verksamhet i vår församling, både sådant som redan hänt men naturligtvis främst sådant som kommer att hända! Har du förslag på något att ta upp i bladet, eller vill du kanske skriva något själv, hör av dig till Olof Nyhlén. I Barnarp delar Barnarps scoutkår ut bladet och i Ödestugu de förtroendevalda. Vill du läsa senaste numret? Klicka på länken.

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Angående kontroll och provtryckning av gravstenar på våra kyrkogårdar i Barnarp och Ödestugu: Just nu pågår ett systematiskt arbete för att uppfylla säkerhetskraven på gravstenar utifrån Centrala gravvårdskommitténs normer. Vi provtrycker varje sten kvartersvis, därefter kommer stenar som då utgör en risk att antingen säkras tillfälligt eller läggas ned i avvaktan på åtgärd. Berörd gravrättsinnehavare kommer att kontaktas, då det är denna som bär ansvar för att åtgärda gravstenen enligt de normer som CGK utfärdat. Stenhuggerifirmor tillhandahåller denna tjänst. Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen, tel 036 36 78 36.

GDPR

Här kan du läsa om vårt (Barnarp-Ödestugus församlings) ansvar för personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombud är Tom Angeling, Box 527, 351 06 Växjö. Telefon 0470 77 38 18. E-post tom.angeling@svenskakyrkan.se Du kan även läsa om hur Svenska kyrkan arbetar nationellt med frågor kring GDPR på www.svenskakyrkan.se

Behöver Du prata med någon?

Jourhavande präst är en tjänst i samarbete med SOS Alarm via 112 och är öppen för alla, kostnadsfritt. Du får vara anonym och allt som sägs i samtalet stannar mellan dig och prästen som har tystnadsplikt. Du kan ringa alla dagar mellan kl.21.00 och 06.00 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.

Sextonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Döden och livet

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 26, vers 19-19

Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över skuggornas land.

Epistel

Andra korinthierbrevet kapitel 4, vers 7-14

Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: 'Jag tror, därför talar jag.' Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 11, vers 28-44

Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: ”Mästaren är här och kallar på dig.” När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sade: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.” När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta, och han frågade: ”Var har ni lagt honom?” De sade: ”Herre, kom och se.” Jesus föll i gråt. Då sade judarna: ”Se, hur mycket han höll av honom.” Men några av dem sade: ”Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte behövt dö?” Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sade: ”Ta bort stenen.” Den dödes syster Marta sade då: ”Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar.” Jesus sade till henne: ”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?” De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: ”Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de skall tro på att du har sänt mig.” Sedan ropade han med hög röst: ”Lasaros, kom ut.” Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: ”Gör honom fri och låt honom gå.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 107, vers 18-22

De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor, de skall frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel.