Barnarp Ödestugu församling

Välkommen till gudstjänst, samvaro och gemenskap i vår församling! Expedition har öppet helgfri tisdag-torsdag kl.10-12 och nås via tel. 036 36 78 30. barnarp-odestugu.forsamling@svenskakyrkan.se

           _____________________________________

Vår församling i coronatid

Vi lever i en pandemi som måste stoppas! Detta görs bl.a. med hjälp av olika restriktioner - allt för att minska spridningen och rädda liv. En av dessa restriktioner är att vi tillåts samla maximalt 8 personer. Detta betyder att vid gudstjänster och övriga samlingar gäller detta antal - gudstjänstledare, musiker, kyrkvärdar och övriga gudstjänstfirare får alltså inte överstiga 8 personer. Det medges inga undantag och inga platser reserveras. Detta kan tyvärr leda till att du får vända hem igen, om det redan är 8 personer när du kommer till kyrkan, och vi hoppas du har överseende med detta. Det är ju för allas vårt bästa. Vi uppmanar våra församlingsbor att samlas kring söndagens evangelietext hemma, be Herrens bön och välsignelsen samt en enkel förbön för vår värld. Sjung eller läs gärna en psalm. Se söndagens texter med mera längst ner på startsidan. Enskild kommunion erbjuder vi gärna er som önskar. Vi håller också kyrkorna öppna för enskild andakt när vaktmästare är i tjänst, möjlighet till samtal finns. Läget förändras snabbt och därför ber vi er att följa uppdateringar här samt att visa tålamod och omsorg om varandra. 

I bön för vår värld, Olof Nyhlén, kyrkoherde.

           _____________________________________

Med anledning av Coronaviruset har Barnarp-Ödestugu församling beslutat vidta några enkla åtgärder för att kunna förebygga att smitta sprids.
-Vi uppmanar alla våra gudstjänstdeltagare att undvika handhälsningar och i stället hälsa varandra med ett leende eller en vinkning.
-I samband med nattvard kommer prästen att omedelbart före utdelandet tvätta händerna och därefter dela ut brödet som av prästen doppats i vinet - intinktion.
Våra mötesplatser är nu starkt begränsade men vi hoppas på Er förståelse.

Olof Nyhlén, kyrkoherde.

Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset har Barnarp-Ödestugu församling beslutat vidta några enkla åtgärder för att kunna förebygga att smitta sprids. -Vi uppmanar alla våra gudstjänstdeltagare att undvika handhälsningar och i stället hälsa varandra med ett leende eller en vinkning. -I samband med nattvard kommer prästen att omedelbart före utdelandet tvätta händerna och därefter dela ut brödet som av prästen doppats i vinet - intinktion. Våra mötesplatser är nu starkt begränsade men vi hoppas på Er förståelse. Olof Nyhlén, kyrkoherde.

På grund av de fortsatta skärpta restriktionerna är barnverksamheten fortsatt pausad. Verksamheter som berörs är barnkörer, Miniorer, Juniorer, After School samt Små o stora. Vi hoppas, och ber, att vi får ses igen snart.

Barnverksamhet

På grund av de fortsatta skärpta restriktionerna är barnverksamheten fortsatt pausad. Verksamheter som berörs är barnkörer, Miniorer, Juniorer, After School samt Små o stora. Vi hoppas, och ber, att vi får ses igen snart.

På grund av fortsatta skärpta restriktioner ställer vi om tisdagscaféet. Vi samlas kl.15.00, utanför församlingsgården, Barnarp, för en kort promenad, med egen kaffekorg om så önskas.
Kommande datum: 9 mars, 6 april samt den 4 maj.

Tisdagscafé

På grund av fortsatta skärpta restriktioner ställer vi om tisdagscaféet. Vi samlas kl.15.00, utanför församlingsgården, Barnarp, för en kort promenad, med egen kaffekorg om så önskas. Kommande datum: 9 mars, 6 april samt den 4 maj.

På grund av fortsatta skärpta restriktioner ställer vi om Lunch i gemenskap. Vi hälsar välkommen till en kort promenad med andakt utomhus. Samling 12.00 utanför entrén vid församlingsgården i Barnarp.
Våra kommande träffar är planerade till den 25 mars, 22 april samt den 20 maj.

Lunch i gemenskap

På grund av fortsatta skärpta restriktioner ställer vi om Lunch i gemenskap. Vi hälsar välkommen till en kort promenad med andakt utomhus. Samling 12.00 utanför entrén vid församlingsgården i Barnarp. Våra kommande träffar är planerade till den 25 mars, 22 april samt den 20 maj.

Välkommen att delta i vandringar i eller nära Barnarp. Vi börjar, kl.9.00, vid församlingsgårdens parkering, och kommer tillbaka vid lunch. Egen matsäck medtages. Ingen anmälan krävs.
Vårens datum: 16 mars, 13 april, 27 april samt 18 maj. Ledare: Arnold Bäck, Monica Bäck och Lars-Åke Andersson.

Vandringsgruppen

Välkommen att delta i vandringar i eller nära Barnarp. Vi börjar, kl.9.00, vid församlingsgårdens parkering, och kommer tillbaka vid lunch. Egen matsäck medtages. Ingen anmälan krävs. Vårens datum: 16 mars, 13 april, 27 april samt 18 maj. Ledare: Arnold Bäck, Monica Bäck och Lars-Åke Andersson.

Kyrkkaffe, deltagaravgifter med mera kan snabbt, smidigt och enkelt betalas med Swish. Till detta använder du numret 123 214 14 06. När du betalar märker du din betalning med ändamålet, ex kyrkkaffe, sopplunch, Fair Trade... 
För kollekt används nummer 123 454 36 09, märk med kollekt och datum. Tack!

Betala med Swish

Kyrkkaffe, deltagaravgifter med mera kan snabbt, smidigt och enkelt betalas med Swish. Till detta använder du numret 123 214 14 06. När du betalar märker du din betalning med ändamålet, ex kyrkkaffe, sopplunch, Fair Trade... För kollekt används nummer 123 454 36 09, märk med kollekt och datum. Tack!

Kyrkbladet kommer ut tre gånger/år och delas ut till alla hushåll i Barnarp och Ödestugu. I bladet presenteras Svenska kyrkans verksamhet i vår församling, både sådant som redan hänt men naturligtvis främst sådant som kommer att hända!
Har du förslag på något att ta upp i bladet, eller vill du kanske skriva något själv, hör av dig till Olof Nyhlén.
I Barnarp delar Barnarps scoutkår ut bladet och i Ödestugu de förtroendevalda. 
Vill du läsa senaste numret? Klicka på länken.

Församlingens infoblad: "Kyrkbladet"

Kyrkbladet kommer ut tre gånger/år och delas ut till alla hushåll i Barnarp och Ödestugu. I bladet presenteras Svenska kyrkans verksamhet i vår församling, både sådant som redan hänt men naturligtvis främst sådant som kommer att hända! Har du förslag på något att ta upp i bladet, eller vill du kanske skriva något själv, hör av dig till Olof Nyhlén. I Barnarp delar Barnarps scoutkår ut bladet och i Ödestugu de förtroendevalda. Vill du läsa senaste numret? Klicka på länken.

Angående kontroll och provtryckning av gravstenar på våra kyrkogårdar i Barnarp och Ödestugu: Just nu pågår ett systematiskt arbete för att uppfylla säkerhetskraven på gravstenar utifrån Centrala gravvårdskommitténs normer. Vi provtrycker varje sten kvartersvis, därefter kommer stenar som då utgör en risk att antingen säkras tillfälligt eller läggas ned i avvaktan på åtgärd. Berörd gravrättsinnehavare kommer att kontaktas, då det är denna som bär ansvar för att åtgärda gravstenen enligt de normer som CGK utfärdat. Stenhuggerifirmor tillhandahåller denna tjänst. 
Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen, tel 036 36 78 36.

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Angående kontroll och provtryckning av gravstenar på våra kyrkogårdar i Barnarp och Ödestugu: Just nu pågår ett systematiskt arbete för att uppfylla säkerhetskraven på gravstenar utifrån Centrala gravvårdskommitténs normer. Vi provtrycker varje sten kvartersvis, därefter kommer stenar som då utgör en risk att antingen säkras tillfälligt eller läggas ned i avvaktan på åtgärd. Berörd gravrättsinnehavare kommer att kontaktas, då det är denna som bär ansvar för att åtgärda gravstenen enligt de normer som CGK utfärdat. Stenhuggerifirmor tillhandahåller denna tjänst. Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen, tel 036 36 78 36.

Här kan du läsa om vårt (Barnarp-Ödestugus församlings) ansvar för personuppgiftsbehandling.

Dataskyddsombud är Tom Angeling, Box 527, 351 06 Växjö. Telefon 0470 77 38 18.
E-post tom.angeling@svenskakyrkan.se                   Du kan även läsa om hur Svenska kyrkan arbetar nationellt med frågor kring GDPR på www.svenskakyrkan.se

GDPR

Här kan du läsa om vårt (Barnarp-Ödestugus församlings) ansvar för personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombud är Tom Angeling, Box 527, 351 06 Växjö. Telefon 0470 77 38 18. E-post tom.angeling@svenskakyrkan.se Du kan även läsa om hur Svenska kyrkan arbetar nationellt med frågor kring GDPR på www.svenskakyrkan.se

Jourhavande präst är en tjänst i samarbete med SOS Alarm via 112 och är öppen för alla, kostnadsfritt. Du får vara anonym och allt som sägs i samtalet stannar mellan dig och prästen som har tystnadsplikt. Du kan ringa alla dagar mellan kl.21.00 och 06.00 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.

Behöver Du prata med någon?

Jourhavande präst är en tjänst i samarbete med SOS Alarm via 112 och är öppen för alla, kostnadsfritt. Du får vara anonym och allt som sägs i samtalet stannar mellan dig och prästen som har tystnadsplikt. Du kan ringa alla dagar mellan kl.21.00 och 06.00 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.

Fjärde söndagen i påsktiden

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema

Vägen till livet

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 54, vers 7-10

Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare, Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Epistel

Hebreerbrevet kapitel 13, vers 12-16

Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 16, vers 16-22

En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.” Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?” De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.” Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: ”Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Psaltaren

Psaltaren psalm 147, vers 1-7

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra,