Barnarp Ödestugu församling

Välkommen till gudstjänst, samvaro och gemenskap i vår församling! Expedition har öppet helgfri tisdag-torsdag kl.10-12 och nås via tel. 036 36 78 30. barnarp-odestugu.forsamling@svenskakyrkan.se

Gudstjänster i vinter

Under vintermånaderna har församlingen valt att förlägga vissa gudstjänster i församlingsgården i Barnarp eller församlingshemmet i Ödestugu. Eftersom det alltid finns värme igång i dessa byggnader är detta mer försvarbart än att värma upp kyrkorna som annars står med enbart en grundvärme. Vänligen se i almanackan var gudstjänsten firas. Anslag finns även på kyrkporten om gudstjänsten är flyttad. Detta är vårt bidrag att försöka minska på elförbrukning och onödiga kostnader.

 

Tisdagscafé

Välkommen till café och en stunds gemenskap i församlingsgården, Barnarp, alla helgfria tisdagar kl.14-16 (inställt 4 april - stilla veckan). Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris. Varmt välkomna!

Barnverksamhet

Välkommen till församlingens barnverksamhet. Klicka dig vidare för mer info och kontaktuppgifter...

Söker Du församlingens Facebooksida?

Klicka här så dirigeras du vidare...

Promenader och Vandringsgruppen

Promenader blir det i Ödestugu måndagen den 27 februari, 20 mars och 17 april. Vi träffas utanför församlingshemmet kl.10.30. Medtag fika för stopp om vädret tillåter. Kontakt: Annika Berg 070 600 13 29. Vandringsgruppen träffas tisdagen den 28 mars samt tisdagen den 25 april. Samling på parkeringen utanför församlingsgården, Barnarp, kl.9.00. Tillbaka vid lunchtid. Medtag eget fika. Kontakt: Monica Bäck 076 822 13 16.

Betala med Swish

Kyrkkaffe, deltagaravgifter (t.ex barngrupper) med mera betalar du med Swish - använd nummer 123 214 14 06. Du märker din betalning med ändamålet, ex kyrkkaffe, sopplunch, Fair Trade... För kollekt används nummer 123 454 36 09, märk med kollekt och datum. I vår redovisning maskeras alla personuppgifter så din gåva blir anonym. Undvik att skriva ditt namn i meddelandefältet. Tack!

Församlingens infoblad: "Kyrkbladet"

Kyrkbladet kommer ut tre gånger/år och delas ut till alla hushåll i Barnarp och Ödestugu. I bladet presenteras Svenska kyrkans verksamhet i vår församling, både sådant som redan hänt men naturligtvis främst sådant som kommer att hända! Har du förslag på något att ta upp i bladet, eller vill du kanske skriva något själv, hör av dig till Helén Nero. I Barnarp delar Barnarps scoutkår ut bladet och i Ödestugu de förtroendevalda. Vill du läsa senaste numret? Klicka på länken.

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Angående kontroll och provtryckning av gravstenar på våra kyrkogårdar i Barnarp och Ödestugu: Just nu pågår ett systematiskt arbete för att uppfylla säkerhetskraven på gravstenar utifrån Centrala gravvårdskommitténs normer. Vi provtrycker varje sten kvartersvis, därefter kommer stenar som då utgör en risk att antingen säkras tillfälligt eller läggas ned i avvaktan på åtgärd. Berörd gravrättsinnehavare kommer att kontaktas, då det är denna som bär ansvar för att åtgärda gravstenen enligt de normer som CGK utfärdat. Stenhuggerifirmor tillhandahåller denna tjänst. Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen, tel 036 36 78 36.

GDPR

Här kan du läsa om vårt (Barnarp-Ödestugus församlings) ansvar för personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombud är Tom Angeling, Box 527, 351 06 Växjö. Telefon 0470 77 38 18. E-post tom.angeling@svenskakyrkan.se Du kan även läsa om hur Svenska kyrkan arbetar nationellt med frågor kring GDPR på www.svenskakyrkan.se

Behöver Du prata med någon?

Jourhavande präst är en tjänst i samarbete med SOS Alarm via 112 och är öppen för alla, kostnadsfritt. Du får vara anonym och allt som sägs i samtalet stannar mellan dig och prästen som har tystnadsplikt. Du kan ringa alla dagar mellan kl.21.00 och 06.00 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.