Förtroendevalda 2022-2025

Kyrkofullmäktige:

Ordinarie: Leif-Arne Andersson, ordförande, Annika Andersson, Berit Andersson, Margareta Andersson, Malin Bertilsson, Johan Edvardsson, Magnus Ferlander, Sune Johansson, Barbro Lind, Anette Persson, Chatrine Svensén, Ulla Lagergren Svensson, Lennart Wilfordson, Aina Willysson samt en vakant plats.

Ersättare: Bo Arvidsson, Sivan Börjesson, Lars-Göran Eriksson, Jenny Fred, Jennie Hammar, Tommy Josefsson och Julia Karlsson.

Kyrkoråd:

Ordinarie: Berit Andersson, ordförande, Leif-Arne Andersson, Margareta Andersson, Markus Bernström, Lars-Göran Eriksson, Barbro Lind och kyrkoherden (som är självskriven ledamot).

Ersättare: Lennart Wilfordson, Aina Willysson samt en vakant plats.