Gudstjänster

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla - varmt välkommen!

Vi samlas till möte - gudstjänst på nytt sätt i Barnarps Församlingsgård

 

Detta är uttryck för en vilja att fira gudstjänst på ett enkelt och informellt sätt. Här vill vi minska antalet textläsningar och liturgiska moment, och i gengäld ge utrymme för t.ex. tystnad, musik och ljuständning.