Begravning

Begravningsgudstjänsten är ett tillfälle att säga farväl till den döde på ett värdigt sätt och påminner oss också om det kristna hoppet efter döden.

Vid dödsfall kan man anmäla om begravning direkt till församlingen eller via begravningsbyrå. Prästen tar sedan kontakt med de närmast anhöriga och man bestämmer när man kan träffas för att prata om begravningen.

Församlingen erbjuder "Leva-vidare-grupper" för den som nyligen mist en anhörig. Dessa träffar leds av vår diakon.

För mer info. kontakta expeditionen på tfh 036-367830.

Församlingens begravningsombud (granskar begravningsverksamheter och undesöker bl.a. hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan) är Rolf Gard. Vill Du komma i kontakt med honom? rolf@gard.at eller mobil 070 685 95 37.