Kyrkans skolkontakter

Under rubriken kyrkans skolkontakter har vi jul- och påskvandringar för olika åldrar. Kyrkdetektiven - guidning av kyrkan. Det kan också handla om förslag från skolan. Ett exempel är att informera om Alla Helgons dag och halloween. Andra teman som återkommit är Medeltidstema.

Återkommande skolkontakter Barnarp (åk1-6):
Påskvandring åk 3 tillsammans med Furubackskyrkan.
Julvandring åk 3 tillsammans med Furubackskyrkan.
En mindre påsk- och julvandring för förskoleklass.
Kyrkdetektiven, åk 2, fokus på kyrkan och bygdens historia.
+ förslag från skolans sida.
Återkommande skolkontakter Ödestugu (åk1-6):
Skolgudstjänst inför advent.
Påsk - och julvandring med förskola/skola var tredje år.
Kyrkdetektiven, vart tredje år för lågstadiet
+ förslag från skolans sida
Kontakt: församlingsassistent  Anki Wåhlin 036-367834.