Stenkvista-Ärla församling

Välkommen till Stenkvista-Ärla församling. Här kan du hitta information om vår verksamhet.

Vi vill gärna träffa dig!

Men som det ser ut nu måste det ske på ett anpassat sätt.

Ärla kyrka är öppen varje söndag 10:00-12:00. Klockan 10:00 och 11:00 samlas vi för gudstjänst.

På onsdagar i Ärla församlingshem har vi Öppen förskola 9:00-11:30 och Öppet hus för daglediga 12:00-16:00.

Kan du inte ta dig till kyrkan eller församlingshemmet men önskar samtal, förbön eller ljuständning? Då kan du alltid kontakta våra präster eller vår diakon via telefon/sms eller mail:

Magnus Ludvigson, präst, 070-917 25 08
magnus.ludvigson@svenskakyrkan.se

Linnea Eriksson, präst, 070-917 94 64
linnea.eriksson@svenskakyrkan.se

Susanne Strömberg, diakon, 070-343 22 19
susanne.stromberg@svenskakyrkan.se

 

Hjälpsamma länkar för bön och gudstjänstliv hemma:

Behöver du någon att prata med kvälls-/nattetid? 17:00-06:00 kan du ringa 112 och be att få prata med jourhavande präst. Läs mer på: svenskakyrkan.se/jourhavandeprast