Foto: Sven Persson

Våra kyrkor och lokaler

De båda kyrkorna i Stenkvista-Ärla församling är från 1700-talet men företräddes av kyrkor från medeltiden.

Både i Stenkvista och i Ärla fanns tidigare medeltida kyrkor. Dessa båda användes flitigt och blev till slut i det skick att de behövde rivas och samtidigt flyttades kyrkornas placering till dagens platser. I Södermanland finns det idag inte så många kyrkor från just 1700-talet varför dessa båda kyrkor med sin luftighet och dess ljus är väl värda ett besök och gärna används till förrättningar.
 
Församlingen har också två församlingshem. Stenkvista församlingshem ligger ett stenkast från Stenkvista kyrka och är nyrenoverat med plats för ca 80 gäster. Även Ärla församlingshem som ligger i Ärla samhälle är delvis renoverat och har plats för ca 60 gäster.
 
Kontakta expeditionen om du önskar hyra något av församlingshemmen.