Kyrkorådet 2022-2025

Stenkvista-Ärla församlings kyrkoråd består av följande ledamöter och ersättare.

Ordförande 

Johan Söderbom

Vice ordförande

Håkan Larsson

Ledamöter

Barbro Andersson
Hannu Lager
Stefan Larsson
May Lundin
Johanna Svartling

Ersättare 

Klas Göran Liljeholm
Eva Karin Lundin
Lena Larsson