Ärla kyrka
Foto: Hélène Ejnar

Ärla kyrka

Ärla kyrka en av församlingens två kyrkor och ligger cirka 6 km från Ärla samhälle.

Cirka 350 m norr om platsen där dagens kyrka står stod gamla Ärla kyrka vilken invigt 1257. Antikvarie Peringsköld ritade emellertid av den 1686. Den gamla kyrkan var minst 20 meter lång och 7,2 meter bred men dock endast 4,8 meter bred innanför murarna.
 
Ärla kyrka byggdes och invigdes 1789 efter en ritning gjord av byggmästare Carl Waerner Priem från Stockholm godkänd av Gustav III några år tidigare. Arbetet utfördes av länsbyggmästare Anders Sundström. 1789 den 7 juni invigdes kyrkan officiellt.
 
När kyrkan stod färdig bestod den bara av ett långhus med kor. Något torn hade man inte råd med. Flera förslag på ”budgettorn” ritades och till sist kom man överens om det torn som även finns idag. Tornet byggdes och invigdes år 1846, 50 år efter kyrkans invigning.
 
År 1849 byggdes orgelläktaren och då beställdes också kyrkans första orgel från Gustav Anderssons orgelbyggeri i Stockholm.