Musik

Musiken bär allt! Den når där orden inte når, den bär där orden inte bär.

I Stenkvista-Ärla församling har musiken en stor och viktig roll. 
Så ofta som möjligt har vi någon extra musik i gudstjänterna.
Sångare och instrumentalister i olika åldrar.
Skulle du vilja vara med? kontakta någon av våra musiker.

Stenkvistakören

Stenkvistakören är en fyrstämmig kör, som sjunger sånger från olika genrer. Noter använder vi medan vi lär oss sångerna, när vi sjunger vid gudstjänster och konserter gör vi det mestadels utan noter. De sjunger på våra gudstjänster ca en gång i månaden och har en konsert per termin.
Under våren kan du lyssna på dem i Stenkvista kyrka:
Söndag 28/1 kl.11 Gudstjänst
Söndag 24/3 kl.11 Gudstjänst 
Söndag 19/5 kl.16 Vårkonsert

Körledare: Annika Hansander

Projektkörer

Vi har ett antal projektkörer under året. Vi träffas vid några gånger och övar till ett specifikt tillfälle. t.ex. första advent och Valborg.

Valborgskör

Onsdag 17/4, 24/4 kl. 19-21 i Ärla församlingshem
Då övar vi några sånger som vi sjunger vid valborgsfirandet i Ärla.

Körledare: Karina Larsson 

Sommarkör

13/6 kl.19-21 i Stenkvista kyrka
Vi övar inför sommarkonserten 16/6 kl. 16 i Stenkvista kyrka,
då vi sjunger in sommaren tillsammans med barnkören och musiker.

Anmälan senast 11/6 till Annika Hansander

Körledare: Karina Larsson och Annika Hansander 

Pop-up kör

Vi sjunger tillsammans, bara för att det är kul!
Olika typer av låtar. Ingen körvana behövs.
Vårens datum:
21/1 och 3/3 kl.14-16 i Ärla församlingshem
Körledare: Karina Larsson

Barnkör

Vi har även barnkör i projektform. Vi sjunger, leker och fikar. från 7 år och uppåt.
Vi träffas på söndagar i Ärla församlingshem kl. 14-15:30
Vårens tillfälle är 28/1

Barnkördag på påsklovet

Tisdag 2/4 kl.10-16 i Stenkvista församlingshem.
Vi övar in en musikal som vi spelar upp  i Stenkvista kyrka  sönd. 7/4 kl.11
Anmälan senast 25/3 till 
karina.larsson@svenskakyrkan.se

Körledare: Karina Larsson och Annika Hansander

Barnkördag på sommarlovet

11-13/6 kl. 10-15 i Stenkvista församlingshem. från 7 år och uppåt
Vi sjunger, leker och har roligt tillsammans. (vi bjuder på lunch och fika)
Vi övar inför sommarkonserten 16/6 kl. 16 i Stenkvista kyrka,
då vi sjunger in sommaren tillsammans med sommarkören och musiker.

anmälan senast 3/6 till Karina Larsson

Musik i sommarkväll
Varje torsdag i juli kl. 19 i Ärla kyrka.

Musiker