Kyrkogård och gravskötsel

Gravskötsel

Skötsel och vård av graven ingår inte i begravningsavgiften.
Du som gravrättsinnehavare ansvarar för att själv sköta om din gravrätt.
Det innebär att du håller gravplatsen i vårdat och värdigt skick med regelbunden klippning av gravrabatt och grusytan i grusgrav hålls fri från ogräs.

Gravrättsinnehavare är den som är antecknad som innehavare i församlingens gravregister. (Det utgör ett bevis för att man innehar en grav).
Det är gravrättsinnehavaren som avgör om andra personer får begravas i samma grav, t.ex i en familjegrav. Fler personer kan vara gravrättsinnehavare. 

Stenkvista-Ärla församling ansvarar för kontrollen av gravvårdssäkerheten,
men det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravstenar som inte står säkert åtgärdas.
De gravar som efter kontroll visar sig ha brister i säkerheten måste åtgärdas.
De gravrättsinnehavare som blir berörda kommer att kontaktas via brev.

Om du inte har möjlighet att ta hand om skötseln av din gravrätt kan du istället beställa tjänsten. Skötsel av gravrätt kan bara beställas av gravrättsinnehavare.

Från den 1/1 2024 kommer administrationen kring begravningsverksamheten skötas med hjälp av Kafjärdens församling
Linn Blomstrand

Telefon: 072-739 10 51
E-post: stenkvista-arla.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Gravskick

På både Stenkvista och Ärla kyrkogård finns möjlighet att bli begravd i minneslund eller kistgrav.

Askgravlund, Stenkvista kyrkogård

En nyhet på Stenkvista kyrkogård är askgravlunden, som invigdes hösten 2023.
I likhet med minneslunden begravs en urna utan att anhöriga vet exakt plats. Däremot köper anhöriga en plakett med namn på den avlidne samt födelse- och dödsdatum.