Foto: Hélène Ejnar

Stenkvista kyrka

Stenkvista kyrka är en av församlingens båda kyrkor.

Redan på 1000-talet byggdes Stenkvistas första kyrka, en stenkyrka, vilken låg vid den nuvarande kyrkogården (invid pastorsexpeditionen). Johan Peringsköld ritade av den och utifrån teckningen kan man se att det var en tornlös romansk gråstenskyrka med måtten cirka 5,5 x 7,5 meter men byggdes senare ut ett par meter. Kyrkan användes flitigt och med åren blev den i allt sämre skick vilket gjorde att man snart behövde en ny kyrka.
 
Den gamla kyrkan revs och den nya kyrkan byggdes cirka 250 meter sydväst om den gamla, på andra sidan nuvarande väg 53. Alltså den plats där kyrkan står än idag. När kyrkan stod klar 1796 bestod den bara av ett långskepp.
Ett torn hade man inte råd med men en tornbyggnadskassa kom till stånd och 1846 färdigställdes tornet.