Stenkvista-Ärla församling

Välkommen till Stenkvista-Ärla församling. Här kan du hitta information om vår verksamhet.

Begravnings- och serviceverksamhet

Från den 1 januari 2022 kommer Eskilstuna pastorat sköta administration runt allt som rör begravnings- och serviceverksamhet. Det innebär att ärenden som handlar om gravrätter och skötselavtal med mera hänvisas till Eskilstuna pastorat.

Här hittar du kontaktinformation och öppettider:
https://www.svenskakyrkan.se/eskilstuna/kyrkogard-och-gravskotsel

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem