Meny

Stenkvista-Ärla församling

Välkommen till Stenkvista-Ärla församling. Här kan du hitta information om vår verksamhet.

Det är en annorlunda tid vi befinner oss i just nu. Coronapandemin och dess konsekvenser gör att mycket av våra rutiner och det vi kallar för vardag blir annorlunda.

I tider av kris och omvälvande händelser så har kyrkan alltid stått öppen och tillgänglig. Men som med så mycket annat måste vi i dagsläget ställa om.

Stenkvista-Ärla församling följer noggrant de direktiv och rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten utfärdar. 

Därför uppmanar jag dig som är sjuk eller tillhör en riskgrupp att stanna hemma och fira gudstjänst där du befinner dig. Tillsammans är vi kyrkan – du och jag – även när vi inte samlas under samma tak. Den tanken är för mig oerhört viktig och central.

För att möjliggöra för dig att fira gudstjänst så vill jag erbjuda följande alternativ:

För dig som är frisk och som inte tillhör riskgrupp så är du välkommen att fira gudstjänsten i Stenkvista kyrka.

I omtanke och bön 

Magnus Ludvigson
kyrkoherde