Begravning

När någon dör är det viktigt för många att få ta ett sista avsked och tacka för det som personen fått vara och ge. Begravningen är ett tillfälle för dig som anhörig att sörja och hämta kraft. I gudstjänsten överlämnas den döde i Guds kärleksfulla händer och vi ärar den avlidne i ord och toner.

När någon avlidit

Då en person dör är det mycket att ordna med. Det kan vara bra att ta hjälp av en begravningsbyrå för att få ordning på allt det praktiska, men man kan också göra det själv. På www.efterlevandeguiden.se kan du läsa mer om det som behöver tas om hand månaderna efter dödsfallet.

Bokning

I samband med ett dödsfall behöver ni som anhöriga ta ställning till hur ni vill ha begravningen. Har ni anlitat en begravningsbyrå får ni vanligen hjälp av dem att boka begravningen. I annat fall går det bra att boka själv.
Då ringer ni till vår växel på 016-220 17.
En begravning i Svenska kyrkan kostar ingenting, om den avlidne var medlem i samfundet. Om den döda inte var medlem i Svenska kyrkan kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning, då tillkommer vanligen en avgift för gudstjänsten. Det ska dock inte strida mot den dödas vilja och sker alltid i samråd med kyrkoherden.

I Stenkvista-Ärla församling har vi två kyrkor som är möjliga att boka
begravning i. Det finns även två församlingshem som ni kan boka för minnesstund.
Läs mer om dem här.

Planering

Då ni bokat en begravning i Stenkvista-Ärla församling kommer en präst att höra av sig till er för att boka ett samtal. Samtalet rör vanligen sorgen att ha förlorat en anhörig, minnen kring den avlidne och praktisk planering av begravningen.

Inför samtalet är det bra att ta reda på om den avlidne hade önskemål kring sin begravning som ni bör ta hänsyn till.
Det är även bra att fundera på vilken musik ni vill minnas personen med.
Vi värderar musiken högt och vill gärna att det ska bli så bra som möjligt i alla våra gudstjänster. Därför kommer den musiker som ska spela på att höra av sig och bestämma musiken tillsammans med er.
Live-musik gör gudstjänsten mer levande.
Med en kombination av kyrkans psalmer och era musikval försöker vi tillsammans att skapa en gudstjänst som känns personlig och bra för just er.

Efter begravningen

I anslutning till begravningen nämner vi den avlidna i bön under en av våra gudstjänster och tänder ett ljus för personen.
Inför Allhelgona kommer ni också att bjudas in till en minnesgudstjänst
i en av våra kyrkor. Det är en gudstjänst som tillägnas minnet av dem som lämnat oss under året som gått.
Inför båda dessa tillfällen går en inbjudan ut till den som är antecknad som närmast anhörig, men alla som önskar är välkomna att delta.

När begravningen ägt rum finns det alltid möjlighet att ha fortsatta samtal med en präst eller diakon, som ett stöd i sorgearbetet.
Du hittar kontaktuppgifter till oss här.