Några personer med varsitt pärlarmband lägger sina händer på varandra i gräset.
Foto: Emma Dahlbäck /Ikon

Om oss

Stenkvista-Ärla församling vill att människor ska känna en stolthet och glädje över att tillhöra kyrkans gemenskap. Vi vill vara en öppen och välkomnande gemenskap, där möten möjliggörs i ögonhöjd mellan medmänniskor och mellan människor och Gud. 

I församlingen bor det ca 3600 pers. och ca 65 % av dem är medlemmar i Svenska kyrkan. Här finns många goda krafter, två tätorter och en levande landsbygd. 

I vår församling har vi valt att satsa mycket på gudstjänstutveckling, musik och att finnas utanför våra väggar, där människor är. Vi har några fasta verksamheter, men satsar på att samarbeta med andra offentliga aktörer i församlingen. Vi har bl.a goda samarbeten med skolorna, där vi möter varje klass minst en gång per år. Vi finns med vid lokala arrangemang i samarbete med t.ex Ärla Byaråd och besöker regelbundet Ärlagården.

Sociala medier är en viktig plattform för oss. På vår Facebook-och Instagramsida lägger vi ut information om vad som händer i församlingen. Dessutom lägger vi varje år ut en fastekalender och en adventskalender som man kan följa.

Välkommen till oss!