Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skillingaryds församling

Kyrkor och församlingshem är till för dig i glädje och sorg ! Våra ledord är gemenskap, glädje, delaktighet och stillhet.

60 kr för soppa, bröd, dryck, kaffe & kaka.

Varje onsdag 12.00 Middagsandakt & soppa i Skillingaryds kyrka

60 kr för soppa, bröd, dryck, kaffe & kaka.

Ons 18 sep 17.30 - ”Rastplats” – enkel mässa med musik i Skillingaryds kyrka

Fikagemenskap.

Torsdag 19 sep15.00 Öppet hus - ”Gud är alltid med" - Prosten Pär AJ Pärsson

Fikagemenskap.

Församlingsdag - Vi träffas och trivs på Tallnäs
Söndagen den 22 september ordnar Skillingaryds församling en församlingsdag på Stiftsgården Tallnäs. Dagen börjar kl 12.00 och slutar med kaffeservering kl 17.00. Vi
kommer att ha en samling om relationer med psykolog Alf B Svensson, pilgrimsvandring, sång tillsammans och skaparstund.
12 Samling och bön i kapellet
12.15 Pass I "Att leva tillsammans över åldersgränserna"
- om relationer med psykolog Alf B Svensson
13.30	Lunch
14.30	Pass 2 Välj mellan följande innehåll:
1)	Pilgrimsvandring
2)	"Vi sjunger tillsammans" med våra musiker
3)	Skaparstund med vår nya diakon Christina "Pysseistina" Gustavsson
15.30	Rast
16.00	Gudstjänst då vi får lyssna till "Vi sjunger tillsammans"-gruppen. Maria Åberg, Anna-Karin Danielsson och Ing-Marie Åkerhag
17.00	Kaffe


Övrig information: Under båda passen erbjuds barnaktiviteter.
För vuxna kostar dagen 100 kr. För barn och ungdom upp t o m 15 år är det gratis.
Anmälan: senast fredagen den 13 september till församlingsexpeditionen tel 0370-
73350. Notera i anmälan ålder på barnen, vilket Pass 2-innehåll du/ni väljer samt
eventuella allergier.

Söndag 22 sep 12.00-17.30 - Församlingsdag på Tallnäs

Församlingsdag - Vi träffas och trivs på Tallnäs Söndagen den 22 september ordnar Skillingaryds församling en församlingsdag på Stiftsgården Tallnäs. Dagen börjar kl 12.00 och slutar med kaffeservering kl 17.00. Vi kommer att ha en samling om relationer med psykolog Alf B Svensson, pilgrimsvandring, sång tillsammans och skaparstund. 12 Samling och bön i kapellet 12.15 Pass I "Att leva tillsammans över åldersgränserna" - om relationer med psykolog Alf B Svensson 13.30 Lunch 14.30 Pass 2 Välj mellan följande innehåll: 1) Pilgrimsvandring 2) "Vi sjunger tillsammans" med våra musiker 3) Skaparstund med vår nya diakon Christina "Pysseistina" Gustavsson 15.30 Rast 16.00 Gudstjänst då vi får lyssna till "Vi sjunger tillsammans"-gruppen. Maria Åberg, Anna-Karin Danielsson och Ing-Marie Åkerhag 17.00 Kaffe Övrig information: Under båda passen erbjuds barnaktiviteter. För vuxna kostar dagen 100 kr. För barn och ungdom upp t o m 15 år är det gratis. Anmälan: senast fredagen den 13 september till församlingsexpeditionen tel 0370- 73350. Notera i anmälan ålder på barnen, vilket Pass 2-innehåll du/ni väljer samt eventuella allergier.

Tema: ”Enheten i Kristus”. "Vi sjunger tillsammans"-gruppen. Maria Åberg, Anna-Karin Danielsson och Ing-Marie Åkerhag

Söndag 22 sep 16.00 - Gudstjänst i Tallnäs.kapell

Tema: ”Enheten i Kristus”. "Vi sjunger tillsammans"-gruppen. Maria Åberg, Anna-Karin Danielsson och Ing-Marie Åkerhag

 Tema: ”Änglarna”. Maria Åberg, Anna-Karin Danielsson.

Söndag 29 sep - Mikaelidagen - 11.00 Mässa i Hagshults kyrka

Tema: ”Änglarna”. Maria Åberg, Anna-Karin Danielsson.

Denna gudstjänstform präglas av stillhet och eftertanke. En meditativ gudstjänst med musik, tystnad, bön, rörelse och nattvard.  Maria Åberg, Anna-Karin Danielsson

Söndag 29 sep 16.00 - Ekumenisk Tomasmässa i Tofteryds kyrka

Denna gudstjänstform präglas av stillhet och eftertanke. En meditativ gudstjänst med musik, tystnad, bön, rörelse och nattvard. Maria Åberg, Anna-Karin Danielsson

Donald är en sångare som sedan många år gläder oss med sin musik. Han har bland annat skrivit den svenska texten till sången 
”Till en stad jag är på vandring, dit där rosor aldrig dör.”
Klas Frisk Svensson & Ingvar Ekh

Lördag 5 okt 18.00 - Musikgudstjänst med Donald Bergagård i Åkers kyrka

Donald är en sångare som sedan många år gläder oss med sin musik. Han har bland annat skrivit den svenska texten till sången ”Till en stad jag är på vandring, dit där rosor aldrig dör.” Klas Frisk Svensson & Ingvar Ekh

Första lördagen i varje månad firar vi mässa på Sörgården kl 15. Ofta är vår Gemenskapskör med och sjunger. Idag medverkar Klas Frisk Svensson och Ing-Marie Åkerhag.

Mässa på Sörgården lördag 5 okt 15.00

Första lördagen i varje månad firar vi mässa på Sörgården kl 15. Ofta är vår Gemenskapskör med och sjunger. Idag medverkar Klas Frisk Svensson och Ing-Marie Åkerhag.

Tema: "Döden & Livet". Klas Frisk Svensson, Sylvia Persson, Konfirmanderna

Söndag 6 okt 11.00 - Mässa i Skillingaryds kyrka

Tema: "Döden & Livet". Klas Frisk Svensson, Sylvia Persson, Konfirmanderna

Här kan Du lämna ditt böneämne till vår gudstjänst

Be för mig

Här kan Du lämna ditt böneämne till vår gudstjänst

Utanför ingången till Lilla salen står nu ett grått skåp med nya varor! Du betalar i kassalådan eller swishar - instruktion finns på lådan!

Vi säljer Rättvisevaror i församlingshemmet i Skillingaryd!

Utanför ingången till Lilla salen står nu ett grått skåp med nya varor! Du betalar i kassalådan eller swishar - instruktion finns på lådan!

Övriga samlingar på gång

SEPTEMBER

 

Onsdag 18
12.00  Middagsandakt & soppa i Skillingaryds kyrka.

 

17.30  ”Rastplats” -  enkel mässa med musik i Skillingaryds kyrka.

 

Torsdag 19
15.00  Öppet hus I Skillingaryds församlingshem.
Prosten Pär AJ Pärsson, ”Gud är alltid med”. Fikagemenskap.

 

Onsdag 25
12.00  Middagsandakt & soppa i Skillingaryds kyrka.