Skillingaryds församling

Kyrkor och församlingshem är till för dig i glädje och sorg ! Våra ledord är gemenskap, glädje, delaktighet och stillhet.

Åkers kyrka renoveras. Detta innebär att det inte blir ”Möjligheternas rum” i Åkers kyrka den 29/4 och 6/5. Istället blir det "Möjligheternas rum" i Skllingaryds kyrka mellan 15.00 och 16.00  på dessa datum.

Åkers kyrka renoveras - "Möjligheternas rum" flyttar till Skillingaryds kyrka.

Åkers kyrka renoveras. Detta innebär att det inte blir ”Möjligheternas rum” i Åkers kyrka den 29/4 och 6/5. Istället blir det "Möjligheternas rum" i Skllingaryds kyrka mellan 15.00 och 16.00 på dessa datum.

Vi ber för att alla vi med trötta hjärtan ska få tillbaka vår energi och känna oss förnyade.
Vi ber för att alla vi sorgsna själar ska få känna din omtanke och kärlek.
Vi ber för att vi alla ska kunna inspireras att hitta nya vägar och möjligheter.
Vi ber om att vi får dansa av lycka igen. 
Amen

Gud vår Gud

Vi ber för att alla vi med trötta hjärtan ska få tillbaka vår energi och känna oss förnyade. Vi ber för att alla vi sorgsna själar ska få känna din omtanke och kärlek. Vi ber för att vi alla ska kunna inspireras att hitta nya vägar och möjligheter. Vi ber om att vi får dansa av lycka igen. Amen