Meny

Skillingaryds församling

Kyrkor och församlingshem är till för dig i glädje och sorg ! Våra ledord är gemenskap, glädje, delaktighet och stillhet.

Det blir inga soppluncher från september till december.  Informationen i andra numret av kyrkobladet är alltså felaktig.

INSTÄLLT TILLSVIDARE Varje onsdag 12.00 - Middagsandakt & soppa i Skillingaryds kyrka

Det blir inga soppluncher från september till december. Informationen i andra numret av kyrkobladet är alltså felaktig.


I Skillingaryds församling gör vi vad vi kan för att minimera smittrisken. Vi kommer därför att ställa in och skjuta fram vissa verksamheter.

Hur vår verksamhet påverkas av coronaspridningen

I Skillingaryds församling gör vi vad vi kan för att minimera smittrisken. Vi kommer därför att ställa in och skjuta fram vissa verksamheter.