Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Sjunga

Välkommen till våra körer. Denna sida uppdateras löpande utifrån att körerna kommer igång.

Hagshultskören

Vi sjunger i gudstjänster o samlingar.
Vi övar onsd kl 18.30 i församlingshemmet i Hagshult. 
Vill du vara med?
Ring vår körledare Anna-Karin Danielsson 0370-733 54, sms 0702-68 94 77.
e-post: anna-karin.danielsson@svenskakyrkan.se

 

Gemenskapskören
Vi sjunger i gudstjänster o samlingar. 
Vi öva i församlingshemmet eller kyrkan i Skillingaryd. Hör av dig för tider.
Vill du vara med? 
Ring vår körledare Anna-Karin Danielsson 0370-733 54, sms 0702-68 94 77.
e-post: anna-karin.danielsson@svenskakyrkan.se

Skillingarydskören
Vi sjunger i gudstjänster o samlingar.
Vi övar torsdagar kl 19.00 i församlingshemmet i Skillingaryd. 
Vill du vara med?
Ring vår körledare Sylvia Persson.

Barnkören 5-10 år

Plats: Församlingshemmet i Skillingaryd.

När:Torsdagar 13:30-14:30 

Vi sjunger, dansar, leker, pysslar och har andakt tillsammans.

Ledare: Rebecca Wendel 0370-73359

rebecca.wendel2@svenskakyrkan.se

Soul Children 11-14 år

Plats: Församlingshemmet i Skillingaryd.

När: Tisdagar 16:00-17:00 (Start 25 jan 2022)

Soul Children bygger på tre grundstenar: det sociala, det musikaliska och det andliga. Vi sjunger, dansar och har andakt tillsammans!

 

Ledare: Rebecca Wendel & Martina Österdahl