10 starka skäl för medlemskap

Vi ger dig 10 starka skäl till medlemskap! Du och ditt medlemskap är en viktig del för Svenska kyrkan. Du gör det möjligt för oss att hjälpa människor i nöd, vara en god kraft att räkna med i samhället och föra rika traditioner vidare in i framtiden och mycket mer. Allt går inte att sätta ord på, men...

Diakoni
Svenska kyrkan satsar stora resurser på stöd till handikappade, brottsoffer, arbetslösa, äldre, ensamma, missbrukare, flyktingar och många andra som behöver en hjälpande hand. Tillhör du Svenska kyrkan stödjer du denna viktiga verksamhet.

Barn– och ungdomsverksamhet

Kyrkan i din församling möter barn, ungdomar och studenter genom våra barntimmar Små och stora för barn & föräldrar, Free team och Junisarna, barn & ungdomskörer, ungdomsgrupp, konfirmandgrupp och Unga Ledare. Vi vill vara medvandrare och stöttare i en stökig värld och uppmuntra våra unga att se sina individuella gåvor och utnyttja dem.
Vigsel
Vigsel i kyrkan är möjligt för våra medlemmar.
Begravning
Alla boende i Sverige betalar en begravningsavgift. Den ger rätt till begravningsplats, gravsättning, kremering, förvaring av stoftet, lokal utan religiösa symboler för begravning och skötsel av gravplatsens allmänna ytor.
Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift där begravningsavgiften ingår.
En medlem har rätt till en begravningsgudstjänst, med präst och kantor, i Svenska kyrkans ordning.
Den som inte är medlem utan valt att bara betala begravningsavgiften har ingen rätt till Svenska kyrkans begravningsgudstjänst med präst och kantor.
Bistånd
Genom Svenska kyrkan finns ett stort engagemang i krigshärjade och fattiga länder. ACT Svenska kyrkan är det nya namnet på vårt internationella arbete. Inom vår församling finns en lokal grupp med volontärer.
Krishantering
Kyrkan är en trygg plats för människor när det som inte får hända händer. Svenska kyrkan och din församling ingår i kommunens krisgrupp.
Samtal
Kyrkans präster och diakoner finns alltid till hands vid personliga kriser. Båda yrkesgrupperna har fullständig tystnadsplikt. Helt nya perspektiv kan dyka upp då man får samtala om sina tankar, sitt inre och sina bekymmer. Det ger också en möjlighet att gå vidare.

Musik

Tiotusentals människor sjunger i kyrkans olika körer runt om i landet. I våra församlingar har vi flera körer med olika inriktningar för både stora och små. Förutom att det spelas musik i kyrkorna vid förrättningar och gudstjänster kan du höra musik vid luncher eller gå på både större och mindre konserter.
Kultur och tradition
Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att upprätthålla traditioner i Sverige som adventsfirande, julgudstjänster, vägkyrka och skolavslutningar. Genom SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, kan svenskar i utlandet få stöd i krissituationer av någon som talar deras modersmål. SKUT möter och hjälper årligen många svenska turister, aupairungdomar, utlandsstudenter med flera.
Kyrkobyggnaderna
I Skillingaryd har vi en ”stadskyrka” samt ett kapell på Skogskyrkogården. I vår församling finns också Hagshults, Tofteryds och Åkers kyrkor. Genom ditt medlemskap bidrar du till att kyrkorna behålls i gott skick och bevaras för framtidens generationer som en del av Skillingarydsbygdens historia.
När du är medlem i Svenska kyrkan är du del av något större.
Vi stödjer dig i att finna och ge hopp. Välkommen!
Ta emot Guds välsignelse!
Herren välsigne dig och bevare dig
Herren låte sitt ansikte lysa över dig
och vare dig nådig
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn
Amen

Mer om medlemskap i Svenska kyrkan

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.