En vuxen håller en ungdoms händer i sina.
Foto: Shutterstock

Diakoni

Diakoni i Skillingaryds församling - Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Jesu Kristi kärlek uttryckt i respekt, solidaritet och delaktighet i mötet med andra. Den kristna kyrkan har sedan 2000 år tillbaka ett uppdrag att göra evangeliet om Kristus känt. Men det kristna evangeliet ska inte bara förkunnas i ord. Det måste också konkret tillämpas i den vardag och den verklighet som vi alla lever i. Diakonins yttersta ansvar är att se till att ordet blir kött. Människan är skapad till en helhet – kropp, själ och ande, alla delar lika viktiga. Diakonin ska se Guds avbild hos varje individ, bortom utsatthet och ondska.

Genom diakonin blir kyrkan ett tecken för världen
om Guds närvaro i Jesus Kristus.

Diakoni handlar om att skapa omsorg för människor och att försöka påverka det/de som är upphov/orsak till orättvisa och utsatthet, för att försöka förändra. Diakoni handlar också om att synliggöra och bemyndiga människan, att uppmuntra och inspirera till delaktighet i den diakonala verksamheten som frivilliga resurser.

HUR ARBETAR VI LOKALT MED DIAKONI?

Grunden för det diakonala arbetet i Skillingaryds församling bygger på bibelordet i Matt 25:35-36:

Christna och Majlen

 ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.”

Tänk vad viktigt det är att vi stannar upp och ser varandra. Idag kanske jag behöver finnas till för dig, imorgon kanske det är jag som behöver dig! Diakoni handlar om att se varandra och visa varandra kärlek och respekt. 

Skillingaryds kyrka ligger centralt mitt i samhället. Kyrkan vill finnas till för dig, för mig, för oss alla oavsett vilka vi är. Kyrkan vill finnas till för dig när du mår gott och har det bra men även när du har det tufft och mår dåligt. Vi finns här för dig! Välkommen in och hälsa på!

I Skillingaryds församling har vi fyra ledord: Gemenskap, Glädje, Delaktighet och Stillhet. I våra verksamheter vill vi ha en god gemenskap. Vi vill att man ska känna glädje och delaktighet. Vi tycker också det är viktigt att stanna upp och få en stund av stillhet, kanske genom en andakt eller en stund av reflektion. För att kunna utöva diakoni i församlingen behövs det många goda krafter. I Skillingaryds församling finns det många fina eldsjälar som jobbar med diakoni.
Välkommen att vara med i våra verksamheter inom diakonin!

Vill du vara med och bidra? Det finns många sätt att engagera sig. Man kan exempelvis delta i en besöksgrupp, vara gudstjänstvärd, hälpa till vid soppluncherna, sjunga i kör eller vara volontär på Mötesplats Skillingaryd.  Välkommen att höra av dig till oss! 

 

        Christina, Martina och Majlen

Foto: Joel Jonassen

Korta fakta

Inom Svenska kyrkan finns cirka 2 600 församlingar i hela landet. Totalt arbetar närmare 25 800 människor på hel- eller deltidstjänst. Av dessa är cirka 1 300 anställda för direkt diakonalt arbete som diakoner, diakoniassistenter, familjerådgivare etc. Dessutom tillkommer ett stort antal frivilliga som gör viktiga diakonala insatser.