Syförening

Till Svenska kyrkans traditionella vuxenarbete hör syföreningarna. Åtskilliga miljoner har under årens lopp ”sytts ihop” av trogna och engagerade syföreningsdamer i Svenska kyrkan och många hjälporganisationer har i syföreningarna viktiga samarbetspartners.

Syföreningarna välkomnar alla att vara med. Man behöver inte kunna sy och man behöver inte bjuda på sju sorters kakor heller, utan gemenskapen är det viktigaste. Man samlas och har en kort andakt, man dricker kaffe och man samtalar om något angeläget. Då och då anordnar man försäljning eller auktion och pengarna tillfaller, som sagt, olika välgörande ändamål inom och utom Sverige och ibland även den egna församlingens kyrka eller församlingshem.

 

Ankaret

Tisdagar jämn vecka 14.00 träffas man i församlingshemmet i Skillingaryd
Tillsammans arbetar man för att ge bidrag till olika hjälporganisationer.
Kontakt: Britt Johansson 0734174313