Foto: Joakim Carlström /Ikon

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

Vid dopet nämner prästen den som döps högt och tydligt vid dess namn. Därefter framför prästen ett löfte från Gud, om att vad som än händer i livet, kommer Gud alltid att ha omsorg om personen. Gud har ju omsorg om alla människor, men i dopet sägs det extra tydlig och personligt.

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll   

Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något eller ens förstå allting. Om det är ett barn som döps, bjuds barnet in till konfirmation längre fram. Då kan barnet själv välja att bekräfta sitt dop.  

När det gäller barn behöver vårdnadshavarna godkänna att barnet döps. Ett barn som har fyllt tolv år måste också själv vilja bli döpt.  

Gemenskap, tradition och glädje 

Dopet är glädjefyllt, en tradition som ofta bjuder in till gemenskap med nära och kära. Men glädjen är förstås lika stor när ett dop firas i enkelhet. Oavsett hur du vill ha dopdagen, står personen som döps, och den människans liv, i centrum. 

En fadder kan vara ett stöd 

Den som döps kan få en eller flera faddrar. En ung eller vuxen person kan välja en fadder som hen kan samtala om livet och Gud med. Ett barn kan få en fadder som är en extra vuxen att lita till. En person som också gärna kan berätta för barnet om dopet och om Gud. 

Den som döps blir medlem

 Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan, som består av alla kristna genom alla tider. När dopet sker i Svenska kyrkan blir den döpta också medlem i just Svenska kyrkan.  

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn, eller om du har frågor om dopet. 

Inför dopet träffar prästen dig som ska döpas, eller er vårdnadshavare om det är ert barn som ska döpas. Under dopsamtalet pratar ni om dopgudstjänsten och du får vara med och planera för hur den ska utformas. 

Dop - hur gör jag?

Välkommen att kontakta Skillingaryds församlings expedition: 

Telefon 0370-733 50 måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12. Övrig tid svarar vi i så stor utsträckning vi kan. 

Vi erbjuder dop vid följande tider:

  • söndagar på ordinarie gudstjänster
  • de flesta söndagar kl. 13.30
  • lördagar jämna veckor kl. 10.30 och 13.30 (ej vid storhelger)

 

Svenska kyrkans gemensamma sidor finns ytterligare information om dopet - läs mer om att döpas som konfirmand eller som vuxen, och också om dopets djupare mening.

Titta gärna på filmen Lillebror döps i kyrkan tillsammans med eventuella syskon i förskoleåldern: