Be för mig

Här kan Du lämna ditt böneämne till vår gudstjänst

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.