Foto: Ilar Gunilla Persson

God, Love, Pride

I utställningen God, Love, Pride skildras hbtqi-personers berättelser om att växa upp i en miljö med synd-, skam- och skuldbeläggning, porträtterade av fotograf och konstnär Ilar Gunilla Persson.

Ofta finns en stark sammanhållning och trygghet i församlingar och andra sammanslutningar där det finns en gemensam tro, ideologi eller uppfattning. Det finns en kraft i att tro på samma sak, vilja samma sak och ha samma mål.
Men vad händer med dem som känner att de inte kan tro på det som predikas eller det som står i ”skriften”? Vad händer om en börjar ifrågasätta det som för samfundet är självklart?

Utställningen God, Love, Pride har visats i kyrkor och konsthallar i Sverige och Finland. Nu visas den i Svenska kyrkans regi, med ett webbaserat komplement.

För att lyssna på plats, medtag egen smart telefon och egna hörlurar.

...de talade om människor som inte trodde som dem och hur de sa att vissa saker var synd och fel. Hur vissa människor var fel. I mig växte känslan av att så här tror inte jag att Gud menar.

Ilar Gunilla Persson