Om Ilar Gunilla Persson

Ilar Gunilla är född och uppvuxen i en liten by i Västerdalarna. Där fanns fem frikyrkoförsamlingar och alla vänner, släktingar och grannar var med i någon av
kyrkorna.
– Jag deltog också i deras aktiviteter och jag har många fina minnen från den tiden. När jag blev lite äldre började jag ifrågasätta vad som sas på ungdomssamlingar och lägermöten, hur de talade om människor som inte trodde som dem och hur de sa att vissa saker var synd och fel. Hur vissa människor var fel. I mig växte känslan av att så här tror inte jag att Gud menar.

I projektet God, Love, Pride har hon bett hbtqi-personer att skriva ner en händelse, ett minne eller något som symboliserar just deras resa. Texterna har sedan tolkats och visualiserats i form av fotografier.

Om sitt konstnärskap säger Ilar Gunilla:
– Det skulle kunna beskrivas som abstrakta bilder, dånande landskap med installationer, politisk samfundskonst varvat med nordisk mystik. Jag arbetar med saker nära mig för att beröra, ifrågasätta och förhoppningsvis påverka.

Foto: Niclas Warius

FÖDD: 1968 i Dala-Järna, Dalarna

utbildning:

BA-examen i fotografi. University of Applied Sciences, Novia, Jakobstad, Finland

verk i urval:

• Samfundskonstprojektet Tvättlina - för hbtqi+-personers rättigheter. Tillsammans med konstnär Heidi Lunabba, Finland.
• Fotoprojektet Nordess - om kvinnor i Norden. Tillsammans med fotograf
Patricia Rodas, Finland.
• On Northern Routes - En grupp nordliga konstnärer på en sökanderesa för att återupptäcka det mänskliga sambandet med naturen. Med konstnärer från Danmark, Lettland, Litauen och Finland.

utmärkelser:

Ilar har mottagit flera konststipendier från fonder i Sverige, Finland och Danmark och hennes konst har visats runtom Europa och i USA.

LÄS MER PÅ: www.ilargunilla.com/www.godlovepride.net