Foto: Ilar Gunilla Persson

Marcus

Predikningar med tungotal, fördömande av människor, skuld och skam. Vad som var synd och vem som var syndare. Detta var min uppväxt i den församling jag växte upp i.

Jag lever fortfarande med skuld och skam­känslor i min vardag även fast jag insett att de som dömer är människan inte Gud.

Marcus

My childhood in the congregation contained many judgemental sermons with shame and guilt and the speaking of tongues. What was sinfull and who was a sinner?

I still live everyday with feelings of guilt and shame, even though I realize that the judgement is from other humans - not by God.

Marcus

Kielillä puhuttuja saarnoja, ihmisten tuomitsemista, syyllisyyttä ja häpeää. Mikä oli syntiä ja kuka oli syntinen. Tämä oli minun kasvatukseni seurakunnassa jossa kasvoin.

Elän yhä niiden syyllisyyden- ja häpeäntunteiden kanssa jokapäiväisessä elämässäni, vaikka tiedostankin, että ihmiset tuomitsevat, ei Jumala.