Foto: Ilar Gunilla Persson

Kattis

..det står också att kvinnan ska tiga.

Kattis

...it also says that a woman should remain silent.

Kattis

...siellä sanotaan myös, että naisen tulee vaieta.