Om God, Love, Pride

Många hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner) som växer upp i dessa oftast slutna miljöer vittnar om en kamp för att få leva som den den är. Många har fått bryta helt med sin bakgrund, flytta och börja om någon annanstans. Med projektet God, Love, Pride vill Ilar Gunilla Persson belysa den problematik som detta innebär för dessa människor. Att växa upp i en miljö med synd-, skam- och skuldbeläggning kan prägla en människa resten av deras liv.

Under några års tid har Ilar Gunilla arbetat med projektet God, Love, Pride som idag omfattar omkring 25 bilder. Här har hon bett hbtqi-personer att skriva ner en händelse, ett minne eller något som symboliserar just deras resa. Texterna har sedan tolkats och visualiserats i form av fotografier.

– Detta är ett pågående fotoprojekt så är du hbtqi-person med denna erfarenhet och vill berätta din historia så ta gärna kontakt med mig, säger Ilar Gunilla.

 

Konstprojektet God, Love, Pride har genomförst med stöd av
Svenska kulturfonden i Finland och Centralkonstkommissionen, Taike, Finland.