Foto: Ilar Gunilla Persson

Kim

Jag föddes som flicka.
Jag föddes in i en pingstförsamling i norra Sverige.
Redan när jag var fyra år förstod jag att jag inte var som de andra flickorna och jag minns att jag sa till min mamma att jag är mer pojke än flicka.
Av reaktionen förstod jag: detta pratar vi inte mer om.

I tonåren gömde jag mig i badrummet, skar mig själv,
gjorde mig själv illa för att straffa mig själv,
straffa mig för att Gud inte kunde ta emot en sån som mig.

Kim

I was born as a girl.
I was born in a Pentecostal church in northern Sweden. Already as a four-year-old I felt and voiced that I was different than the other girls and I told my mom I was more like a boy than a girl.
The reaction I got was clear: this is not something we will talk about again.

As a teenager I hid in the bathroom and cut myself. I was punishing myself because God could not receive someo­ne like me.

Kim

Synnyin tyttönä hellun­taiseurakuntaan pohjois Ruotsissa. Jo 4-5 ikäisenä ymmärsin, etten ollut aivan kuten muut tytöt ja sanoin jo silloin äidilleni, että olen enemmän poika kuin tyttö. Äitini reaktiosta päättelin, ettei asiasta kannata puhua sen enempää.

Teininä piilouduin kylpyhu­oneeseen, jossa viiltelin ja satutin itseäni rangaistuk­seksi siitä, ettei Jumala voi­nut ottaa minun kaltaistani luokseen.