Foto: Ilar Gunilla Persson

Leena

Jehova in my face!

Vi proppades fulla av pastelliga landskapsbilder med blommor och djur i en till synes harmonisk soppa. Vi var dom som var räddade och skulle leva vidare i paradiset på
jorden. Resten var förtappade, vilsna och trasiga själar.

Jag är homosexuell det vill säga förtappad, vilsen och trasig enligt min före detta familj.

Leena

Jehovah in my face!

We were stuffed full with pastel landscape images of flowers and animals in a seemingly harmonious soup. We were those who were saved and were to live on in Paradise on Earth. The rest were damned, lost, and broken souls.

I’m a homosexual, that is, damned, lost, and broken, according to my former family.

Leena

Jehova in my face!

Meidät tuputettiin täyteen pastellinvärisiä maisemakuvia, joissa oli kukkia ja eläimiä päällisin puolin harmonisena sekamelskana. Me olimme niitä pelastettuja, jotka eläisivät maanpäällisessä paratiisissa. Loput olivat kadotettuja, eksyneitä ja särkyneitä sieluja.

Minä olen homoseksuaali, eli siis kadotettu, eksynyt ja särkynyt entisen perheeni mukaan.