Foto: Ilar Gunilla Persson

Gunilla

Fel var ett ord jag ofta fick höra.
Jag hade fel vänner, fel kläder, lyssnade på fel musik och det var fel att ifrågasätta.

Sårbarhet, utsatthet och tillhörighet.
Det handlar om sorg, tankar kring existens,
födelse och död, förhållandet till min kropp och att få vara den jag är.

Gunilla

“Wrong” was a word I got to hear often.
I had the wrong kinds of friends, the wrong kinds of clothes, listened to the wrong kind of music and it was wrong of me to question so much.

Vulnerability, feeling exposed and belonging.
It’s about grief, thoughts about existence, birth and death, my relationship to my body and being allowed to be who I am.

Gunilla

Väärin oli sana jonka sain kuulla usein.
Minulla oli vääränlaisia ystäviä, vääränlaiset vaatteet, kuuntelin vääränlaista musiikkia ja oli väärin kyseenalaistaa.

Haavoittuvuus, alttius ja osallisuus. Kyse on surusta, olemassaolon pohdinnoista, syntymästä ja kuolemasta, suhtautumisestani omaan vartalooni – oikeudesta ja luvasta olla oma itseni.