Ekshärads församling

Orostider?

En liten vit plastduva med utsträckta vingar har placerats på en träbjälke.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

När världen tycks orolig och våldsam och höga politiker och militärer manar oss till beredskap är det också viktigt att hitta stunder och platser av lugn och trygghet, där ljus och hopp kan spira. Kyrkan är en sådan plats och våra gudstjänster, dop, vigslar och även begravningar är sådana stunder när vi får samlas och focusera på hoppet och ljuset i världen och hämta kraft för att orka leva i orostider.

Välkommen till din kyrka i Ekshärad

Enligt riksantikvarieämbetet är detta den ursprungliga färgen som skall återställas....


Skämt åsido. Kyrkan skall naturligtvis inte målas om... men församlingen skall bli grönare. Den 17 feb 2024 hade anställda och förtroendevalda en kick-off för klimat-och miljöarbetet "Färdplan Klimat 2030". År 2030 skall Svenska Kyrkan vara klimatneutral, verka för värderingsförändringar i klimat- och miljöfrågor samt verka för Klimaträttvisa.


Församlingen har redan gjort en hel del, bl.a. energieffektiviseringar och installerat solceller och att vi firar gudstjänst i kapellet under vintermånaderna. Men nu kommer vi göra mer - och du kanske kommer märka av en del.


Vill du engagera dig i Klimat- och Miljöfrågor i församlingen? Vill du lära dig mer? Vill du göra något? Eller känner du bara ångest och otillräcklighet? Hör av dig till Felix Modh, präst, så får vi se om vi kan hitta på något att göra eller för att stötta och lära.

SOMMARJOBB

Sommaren 2021