Foto: Linköpings stift

Konfirmation

Du som är född 2010 - välkommen som konfirmand i Ekshärad 2024-2025

Livets frågor, tro, vänskap, kärlek, lek och allvar... allt möjligt kan komma upp under konfirmandtiden.

Du behöver inte veta allt - du kan bara vara nyfiken, vilja prova på. 

Vi träffas som regel en söndag i månaden i samband med gudstjänsten, äter lunch tillsammans och fortsätter på eftermiddagen till 15.30 som längst.

Anmälan

maila namn, adress, telefonnummer (både konfirmand och målsman) till felix.modh@svenskakyrkan 

Planering - obs! kan förändras

2024

5 sept Välkommanden och information kl 18.30 i församlingshemmet. Föräldrar välkomna med.

15 sept 11-15.30

Foto: Linköpings stift

12-13 okt  Övernattning. Vi ses på lördag ca kl 17 och lagar tacos tillsammans. Sedan följer lite undervisning och kanske en film. Vi övernattar i Ekshärads kyrka och efter frukost förbereder vi och deltar i söndagens gudstjänst. Avslut efter gudstjänsten

3/11 11-15.30

1/12 11-15.30

4-5 /12 Luciaövning 15.15-16.15 ca

10-11/12 Luciaövning 15.15-16.15 ca

12/12 Luciaövning kl 18-20 

15/12 Luciahögtid kl 17

2025

12/1  11-15.30

9/2 11-15.30

9/3 11-15.30

6/4 11-15.30

V 17 (påsklovet) - läger  troligen tisdag - lördag

11/5 11-15.30

18/5 11 Konfirmationshögmässa 

Kontakt: Felix Modh, präst

Här kan du läsa mer om konfirmation.