SOMMARJOBB

Sommaren 2024

Välkommen att söka sommarjobb i Ekshärads församling

 

Följande gäller för dig som söker sommarjobb:

Du som har fyllt 16 men inte 18 år kan söka sommarjobb på kyrkogården.

Period 1: vecka 24, 25, 26

Period 2: vecka 27, 28, 29

Period 3: vecka 30, 31, 32

Anmälan ska vara inne senast 30 april och du får
svar tidigast 15 maj oavsett om du får jobb eller ej.

Har du frågor? Kontakta Pär Jonasson 0563 540586